Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní stravovacích služieb zo dňa 30.08.2023 č.01/2024

Dodatok 2 Kolektívna zmluva

Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní stravovacích služieb zo dňa 30.08.23 19/2023

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu 18/2023

Darovacia zmluva_Žilinská kom. nadácia 17/2023

Čiastková zmluva o dodávke plynu 16/2023

Zmluva o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 15/2023

Dodatok 1 Kolektívna zmluva

Krúžok anglického jazyka

Zmluva o dielo Edusteps 14/2023

Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb 10/2023

Rozhodnutie o vyrubení rozdielu poplatku 9/2023

Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb 8/2023

Zmluva SEVAK 07/2023

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu č. 6/2023

Dodatok k Zmluve o poskytovaní stravovacích služieb 5/2023

Zmluva o dielo Edusteps č.4/2023

Rozhodnutie 1622124135/2023_č.03/2023

KOLEKTÍVNA ZMLUVA 2023-2025

Zmluva o dielo Edusteps č.02/2023

Dox č.01/2023

Dodatok č.1 k zm. o poskytovaní stravovacích služieb 31.08.2022

Zmluva o dielo Edusteps č.12/2022

Zmluva o dielo Edusteps č.11/2022

Kúpna zmluva Rajo č.10/2022

Darovacia zmluva č.09/2022

Zmluva o dielo Edusteps č.08/2022

Nájomná zmluva 07/2022

Dodatok 3 Kolektívna zmluva

Dodatok 2 Kolektívna zmluva

Dodatok 1  Kolektívna zmluva

Zmluva stravovacie služby 06/2022

Zmluva o poskytovaní stravy 4/2022

Rámcova zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu MŠ 3/2022

Dodatok k zmluve o poskytovaní stravovacích služieb zo dňa 31.08.21_1/2022

Platobný výmer

Kolektívna zmluva_Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu

Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb č.15

Darovacia zmluva č.14

2021-KO-PO-DPV 13/2021

Dodatok k zm. o poskytovaní verejných služieb 12/2021

Dodatok k zm. o združenej dodávke plynu 11/2021

Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb 10/2021

Darovacia zmluva

Zmluva o kontrolnej činnosti č. 7

Rámcova zmluva o poskytovaní služieb pri zbere a odvoze odpadu, plus príloha č.1 a č.2_6/2021

Zmluva o spolupráci_č.5

Darovacia zmluva_č.4

Rozhodnutie KO – Ministerstva financií

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní stravovacích služieb 2/2021

Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fonduSociálny fond

KOLEKTÍVNA ZMLUVA

Zmluvy o združenej dodávke elektriny. príloha č.1

Príloha ku Kolektívnej zmluve

Zásady pre tvorbu a použitie soc. fondu

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

Zmluva o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č.zm.10_20

Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb č.z.9_2020

Rozhodnutie na vyrubenie rozdielu dane_420007

Zmluva o poskyt. dôveryhodnej služby vydávania_certifikátov_č.202007098

Rozhodnutie na vyrubenie rozdielu dane _420007_

Dodatok k zmluve o poskytovaní stravovacích služieb zo dňa 28.08.2019 _ MŠ č.5/2020

Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu + príhoha č.1

Platobný výmer

Zmluva o spolupráci č.02/2020

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní stravovacích služieb zo dňa 28.08.2019 _ zmluva č. 1/2020

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č.17_2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 16/2019

Darovacia zmluva č. 15/2019

Kúpna zmluva č. 14/2019 (RAJO a.s.)

Najomná zmluva č. 13_2019

Stredoslovenská energetika

Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich, č. 12/2019

Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb

Platobný výmer na vyrubenie rozdielu na poplatku č.1621782905/2019

Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu

Dohoda o ukončení zmluvy o zabezpečení protipožiarnej ochrany a bezpečnosti práce zo dňa 09.09.2008

Zásady pre tvorbu a použitie soc. fondu

Zmluva opríprave a dovoze stravy č.9/2019

Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu č. 8/2019

Zmluva o výpožičke č. 7_2019

Dodatok k zm. o poskytovaní verejných služieb

ZMLUVA Detské plav. centrum

Dohoda o zmene obsahu Mandátnej zmluvy č.1

Ramcova zmluva o posk. pri zbere a odvoze odpadu

Platobny vymer č.1621782905_2019

Darovacia zmluva – 18/2018

Nájomná zmluva č. – 17/2018

Lunys s.r.o. – zm. na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre šk. r. 2018/19 – 16/2018

Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb – 15/2018

Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb – 14/2018

Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov

Kolektívna zmluva uzatvorená dňa 01.04.2018

Zmluva o spolupráci pri ochrane osobných údajov a o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom – č. 12/2018 (25.05.2018)

Zmluva o spolupráci pri ochrane osobných údajov a o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom – č. 11/2018 (25.05.2018)

Zmluva o kontrolnej činnosti č.517/0518 – č. 10/2018 (03.05.2018)

Mandátna zmluva – č. 09/2018  (24.04.2018)

Zmluva o odbornej a technologickej pomoci a pre výkon funkcie zodpovednej osoby – č. 07/2018  (20.04.2018)

Zmluva o poskytnutí služby pri zbere a odvoze odpadu – č. 06/2018  (18.04.2018)

Zmluva o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku – č. 37905201/1/18  (27.03.2018)

Zmluva o združenej dodávke – č. 37905201/1/18  (27.03.2018)

Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní stravovacích služieb – č. 02/2018  (21.02.2018)

Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny číslo 72191383 – MŠ 3/2018 (29.12.2017)

Platobný výmer č. 0011562/2018 (25.02.2018)

Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva – č. 11/2017  (28.12.2017)

Nájomná zmluva č.10/2017 (02.10.2017)

Darovacia zmluva č. 9/2017 (4.9.2017)

Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb – č. 08/2017  (25.08.2017)

Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb – č.07/2017 (25.08.2017)

Dodatočný platobný výmer č. 1621485059/2017 (11.08.2017)

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – Zmluva č. 6/2017 (02.08.2017)

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu (29.05.2017)

Zmluva o spolupráci č. 03/2017 (14.03.2017)

Doplnok k zmluve o zbere a odvoze biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu č. 16/2016 (10.03.2017)

Platobný výmer č. 1621485059/2017 (10.03.2017)

Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu – innogy (27.01.2017)

Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu (01.01.2017)

Darovacia zmluva č.08/2016 (3.10.2016)

Nájomná zmluva č.6/2016 (3.10.2016)

Zmluva o zbere a odvoze biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu č. 16/2016 (02.10.2016)

Dodatok č.1 – ZŠ Martinská (30.9.2016)

Zmluva č.09/2016 – o výpožičke (02.09.2016)

Zmluva č.05/2016 – o poskytovaní stravovacích služieb – ZŠ Martinská (24.08.2016)

Zmluva č.04/2016 – o poskytovaní stravovacích služieb – ZŠ Martinská (24.08.2016)

Zmluva o poskytovaní produktov a sprostredkovaní služieb č.3/2016 – Vaša Slovensko, s.r.o. (1.8.2016)

Dodatok č.1 – COLOSEO s.r.o. (29.7.2016)

Zmluva o dielo č. 7/2016 – COLOSEO s.r.o. (12.7.2016)

Zmluva o spolupráci č. 07/2016 (27.5.2016)

Kolektívna zmluva príloha SF r. 2016 ( 04.01.2016 )


zmluva č. 27/2015 Telekom (4.11.2015)

Nájomná zmluva č.24/2015 – o poskytovaní stravovacích služieb (01.10.2015)

Darovacia zmluva č. 25/2015 (16.9.2015)

Zmluva č. 22/2015 – dodatok č.1 – na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2015/2016 (10.9.2015)

Zmluva č. 22/2015 – na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2015/2016 (4.9.2015)

Zmluva č.21/2015 – o poskytovaní stravovacích služieb (24.08.2015)

Zmluva č. 20/2015 – o poskytovaní stravovacích služieb (24.08.2015)

Darovacia zmluva č. 6/2015 (22.6.2015)

Darovacia zmluva č. 5/2015 (15.5.2015)

Zmluva o spracovaní a vedení ekonomickej agendy – č.15/2015 (30.4.2015)

Darovacia zmluva č. 4/2015 (18.4.2015)

Zmluva o zbere a odvoze biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu – č.11/2015 (30.3.2015)

Zmluva o poskytnutí dotácie – č.106/2015 (24.3.2015)

Darovacia zmluva č. 3/2015 (18.3.2015)

Zmluva o spolupráci č. 10/2015, (25.02.2015)

Darovacia zmluva č. 2/2015 (16.2.2015)

Darovacia zmluva č. 1/2015 (23.1.2015)


Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie – SSE, a.s., (30.12.2014)

Darovacia zmluva č. 10/2014 (12.12.2014)

Darovacia zmluva č. 9/2014 (14.11.2014)

Zmluva o dielo – na dodávku Bezpečnostného projektu ochrany informačného systému osobných údajov (03.11.2014)

Darovacia zmluva č. 8/2014 (19.10.2014)

Darovacia zmluva č. 7/2014 (22.9.2014)

Rámcová zmluva na dodávku ovocia a zeliny a výrobkov z nich (28.08.2014)

Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb (20.08.2014)

Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb (20.08.2014)

Darovacia zmluva č. 6/2014 (16.6.2014)

Darovacia zmluva č. 5/2014 (22.5.2014)

Zmluva o výpožičke (12.05.2014)

Darovacia zmluva č. 4/2014 (24.4.2014)

Zmluva o spracovaní a vedení ekonomickej agendy (1.4.2014)

Darovacia zmluva č. 3/2014 (22.3.2014)

Darovacia zmluva č. 2/2014 (19.2.2014)

Zmluva o spracovaní a vedení mzdovej a personálnej agendy (21.1.2014)

Darovacia zmluva č. 1/2014 (20.1.2014)

Eduard Mittelham – preprava a zneškodňovanie odpadu
Nadácia Spoločne pre región – Žilina

Základná škola – školská jedáleň – Karpatská, Žilina
Súkromná základná umelecká škola, Slovenských dobrovoľníkov 127/7, Žilina
Mgr. Markéta Belanová – Mgr. Markéta Belanová s.r.o.
Ľubomír Žigo – ECO CENTRUM Nitra – vypovedaná

MŠ Suvorovova Žilina – Zmluva o spracovaní ekonomickej agendy

Ministerstvo školstva, vedy a výskumu a športu SR – Zmluva o výpožičke

Základná škola Martinská, Žilina – Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb

Základná škola Martinská, Žilina – Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb

Kolektívna zmluva MŠ- Zmluva + príloha A

Kolektívna zmluva MŠ- Príloha B + dodatky