,, ZVEDAVÉ DETIČKY – MÚDRE HLAVIČKY „


O nás :

Materská škola Študentská sa nachádza v prímestskej časti mesta Žilina, časť Považský Chlmec.
Dvojtriedna materská škola s právnou subjektivitou je umiestnená v prízemnej účelovej budove v tichom prostredí obklopená zeleňou. Areál materskej školy tvorí veľký školský dvor, veľká školská záhrada vybavená rôznym školským náradím, trávnatou plochou a výsadbou okrasných stromov.


Prevádzka materskej školy :
od 06:30 hod. do 16: 30 hod.
Riaditeľka materskej školy : Marcela Čamatejová
Počet tried : 2
Počet zamestnancov : 4 kvalifikované pedagogické pracovníčky, 2 prevádzkove pracovníčky

Súčasťou materskej školy je výdajná školská jedáleň. Strava sa denne dováža zo Školskej jedálne pri základnej škole Martinská 20 Žilina.
Vedúca školskej jedálne :
Margita Červená
Kontakt :
041/ 5005215

Projekty materskej školy :

  • Malí ochrancovia prírody
  • Separujte s nami- Separačik
  • Adamko-hravo-zdravo

Školský vzdelávací program :

    • zameranie školy- environmentálna výchova
    • životné prostredie, kompostovanie, triedenie odpadu