Vitajte na stránkach MŠ Študentská


Materská škola Študentská sa nachádza v prímestskej časti mesta Žilina, časť Považský Chlmec. Dvojtriedna materská škola s právnou subjektivitou je umiestnená v prízemnej účelovej budove v tichom prostredí obklopená zeleňou.

Oznam   K A R N E V A L   Všetkým deťom, veľkým – malým, na známosť sa dáva, že sa v našej škôlke chystá, nevídaná sláva. Tak si na tú  [ viac ... ]

Zmena úhrady stravného od 01. 01. 2023 /tu: Zmena úhrady stravného /

Prerušenie prevádzky MŠ

     

Rozhodnutie

Rozhodnutie RÚVZ

OZNAM

Milí rodičia, na základe rozhodnutia RÚVZ Žilina sa prevádzka materskej školy      PRERUŠUJE, od štvrtku 08.12.2022 do stredy 14.12.2022 vrátane.   Z dôvodu zvýšených akútnych respiračných ochorení. Prevádzka MŠ bude  [ viac ... ]

Oznam

            Na základe informácie odborom školstva Žilina, ak u niekoho nastala zmena, ktorá má vplyv na získanie dotácie na stravu dieťaťa od mesiaca november, je potrebné túto zmenu oznámiť riaditeľke  [ viac ... ]

Prevádzka MŠ bude pokračovať v normálnom režime od 6,30 hod. – 16,30 hod. Dňa : 2. 9. 2022 / piatok/. Zelená otvoreným školám Bezpríznakovosť Oznam pre osoby vstupujúce do objektu MŠ

Rozhodnutie MŠVVaŠ SR

Rozhodnutie MŠVVaŠ SR s účinnosťou od 01.09.2022: TU

Dotácia na stravovanie od 01.07.2022 informácie pre rodičov Od 1. júla 2022 vstupuje do platnosti zákon č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení  [ viac ... ]