Vitajte na stránkach MŠ Študentská


Materská škola Študentská sa nachádza v prímestskej časti mesta Žilina, časť Považský Chlmec. Dvojtriedna materská škola s právnou subjektivitou je umiestnená v prízemnej účelovej budove v tichom prostredí obklopená zeleňou.
OZNAM

Vážení rodičia.   Riaditeľstvo MŠ Študentská 15/3, Žilina oznamuje. Prevádzka MŠ bude prerušená od 3.augusta 2020   /MŠ nebude v prevádzke plánovanej od 3.8.-7.8.2020/   Dôvod: Odhlásenie detí na horeuvedený plánovaný  [ viac ... ]

Letná prevádzka materskej školy Riaditeľstvo materskej školy, oznamuje rodičom zapísaných detí do MŠ. Na základe pokynov zriaďovateľa Mesta Žilina Materská škola bude v prevádzke : Od 01. júla 2020 do 07.  [ viac ... ]

Rozhodnutia o prijatí / neprijatí dieťaťa do materskej školy na školský rok 2020/2021   Riaditeľstvo materskej školy oznamuje zákonným zástupcom, ktorí zaslali žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ od septembra 2020, všetky  [ viac ... ]

Záujem o MŠ od 15. júna 2020  vzhľadom k tomu, že sa materské školy od 15. júna 2020 otvárajú pre všetky deti, žiadame Vás, ak máte záujem o MŠ pre Vaše dieťa,  [ viac ... ]

Usmernenie k prevádzke otvorenia materskej školy: Usmernenie k prevádzke MŠ   Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení MŠ: Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení MŠ.

Vážení rodičia. Na základe pokynov zriaďovateľa mesta Žilina, zisťujeme záujem rodičov detí ktorí majú záujem – chcú od 01.06.2020 prihlásiť svoje dieťa do MŠ. Záujem prihlásenia žiadame zaslať na e-mail  [ viac ... ]

Dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení v budove MŠ pri podávaní žiadosti prijímania detí do materskej školy Vstup a pobyt v priestoroch školy ( vo vonkajších aj vnútorných priestoroch len s prekrytými hornými dýchacími cestami napr. (rúško,  [ viac ... ]

/Aktivity – máj 2020/ Prajeme Vám príjemnú zábavu. Tešíme sa na vás.                                      [ viac ... ]

Zápis do mš – stiahnuť tu   Elektronický formulár:   https://forms.gle/S3hGW1ks2ePTvPeG6    

/Aktivity – rozvoj reči, rozvoj myslenia, grafomotorika, básničky a úlohy pre predškolákov/ Očká, očká pozerajte. Ušká, ušká počúvajte. Rúčky, vy nič nechytajte a vy, nôžky, nešúchajte, len ma pekne počúvajte. (ukazovať  [ viac ... ]