Vitajte na stránkach MŠ Študentská


Materská škola Študentská sa nachádza v prímestskej časti mesta Žilina, časť Považský Chlmec. Dvojtriedna materská škola s právnou subjektivitou je umiestnená v prízemnej účelovej budove v tichom prostredí obklopená zeleňou.

Rozhodnutie RÚVZ 12.05.2022

Milí rodičia, na základe rozhodnutia RÚVZ Žilina sa prevádzka materskej školy PRERUŠUJE, od piatku 13.05.2022 do štvrtka 19.05.2022 vrátane, z dôvodu zvýšených akútnych respiračných ochorení, epidémia chrípky. Prevádzka MŠ bude  [ viac ... ]

Milí rodičia, v súvislosti so zmenami v Školskom semafore boli upravené manuály a tlačivá, ktorými sa budú riadiť riaditelia škôl. Oznam podmienok vstup do priestorov školy od Tlačivo potvrdenie bezpríznakovosti  [ viac ... ]

Zápis detí do Materskej školy k 1.9.2022 na školský rok 2022/2023. Prijímanie detí do Materskej školy, Študentská 15/3 Žilina, na školský rok 2022/2023 bude v zmysle platných predpisov, po dohode termínu  [ viac ... ]

Zisťovanie záujmu o materskú školu počas letných prázdnin Riaditeľka MŠ Študentská 15/3 Žilina, po dohode so zriaďovateľom oznamuje zákonným zástupcom detí, že prevádzka v čase letných prázdnin bude v termíne od  [ viac ... ]

Vážení rodičia, využite aj v tomto roku možnosť rozhodnúť o Vašich 2% z dane. Budeme Vám vďační, ak nám prejavíte dôveru a podporu k rozvíjaniu našich aktivít v prospech Vašich  [ viac ... ]

Milí rodičia predškolákov ! Príprava s predškolákom by mala prebiehať hravou, nenútenou formou. Vhodné je podporovať vnútornú motiváciu dieťaťa. Dieťa je v období predškoláka malým bádateľom, rado objavuje zákonitosti okolitého  [ viac ... ]

OSPRAVEDLNENIEDOCHÁDZKY: Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť  dieťa s povinným predprimárnym vzdelávaním na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac  [ viac ... ]

Stiahnite si náš školský časopis pod názvom „Veselé detičky – múdre hlavičky“ Jar – Veselé detičky, múdre hlavičky_05 Zima – Veselé detičky múdre hlavičky_04 Vianoce – Veselé detičky múdre hlavičky_03  [ viac ... ]

Usmernenie k ospravedlňovaniu dochádzky Vážení rodičia, na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR bolo uverejnené Rozhodnutie ministra školstva, ktorým sa s účinnosťou od 18. 10. 2021 mení  [ viac ... ]