Vitajte na stránkach MŠ Študentská


Materská škola Študentská sa nachádza v prímestskej časti mesta Žilina, časť Považský Chlmec. Dvojtriedna materská škola s právnou subjektivitou je umiestnená v prízemnej účelovej budove v tichom prostredí obklopená zeleňou.
Oznam

Rozhodnutia o prijatí a neprijatí dieťaťa do MŠ sa budú odovzdávať na podpis zákonným zástupcom dieťaťa v budove MŠ v dňoch 29.5.2018 utorok v čase od 8:00 do 16:00 hod.  [ viac ... ]

Pripravujeme jarné a letné aktivity

Chystáme pre Vás a Vaše detičky:   Deň otvorených dverí – prezentácia MŠ   Marec mesiac knihy – výstavka kníh v MŠ   Tematická vychádzka – Budatínsky park – Pohybom  [ viac ... ]

Jar a Veľká noc

Snežienka Snežienka sa hnevá, že kožúštek nemá. Aj dajaké galošky zišli by sa na nôžky, na lístočky rukavice, keď sú také fujavice. Slnko hreje ešte málo, včera ju ver oziabalo.  [ viac ... ]

Oznam

Protikorupčná  politika Protikorupčná politika

Prijímanie detí do MŠ

Prijímanie detí do MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina Prijímanie detí do materských škôl sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole a v  [ viac ... ]

Oznam

LETNÁ PREVÁDZKA 2018 Prevádzku v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina zabezpečujú tieto materské školy Zoznam materských škôl letná prevádzka 2018 2.7.2018 – 20.7.2018 MŠ Limbová – 120 (Solinky) /čísla sú počet  [ viac ... ]

Rozpis denných činností MŠ

MŠ je v prevádzke od 6.30 hod. do 16:00 hod. Rozpis denných činností Denný poriadok mladšej vekovej skupiny 3 – 4 ročných detí:   06:30                    [ viac ... ]