Vitajte na stránkach MŠ Študentská


Materská škola Študentská sa nachádza v prímestskej časti mesta Žilina, časť Považský Chlmec. Dvojtriedna materská škola s právnou subjektivitou je umiestnená v prízemnej účelovej budove v tichom prostredí obklopená zeleňou.

Prevádzka materskej školy od 18.1.2021 Milí rodičia. Na základe rozhodnutia kompetentných orgánov bude prevádzka materskej školy MŠ otvorená od:                        [ viac ... ]

Rozhodnutie zriaďovateľa

Rozhodnutie zriaďovateľa MŠ

Prevádzka počas Vianočných prázdnin:    

Prevencia nákazy COVID-19

Prihlasovanie na stravu pre školský rok 2020/2021      Materská škola – ŠJ             Kontakt na školskú jedáleň Odhlasovanie zo stravy POZOR ZMENA odhlasovanie stravy Prihlasovanie  [ viac ... ]

NÁSTUP DO MŠ 02.09.2020 POKYNY PRE RODIČOV K NÁSTUPU DETÍ DO MŠ Školský rok 2020/2021 začína v stredu 2. septembra 2020. Prevádzka materskej škola je denne počas pracovných dní od 6:30 hod.  [ viac ... ]

Rozpis denných činností MŠ

MŠ je v prevádzke od 6.30 hod. do 16:30 hod. Rozpis denných činností Denný poriadok mladšej vekovej skupiny 3 – 4 ročných detí: Vyučujúce: triedna p. učiteľka: Alena Šebíková pani riaditeľka: Marcela Čamatejová    [ viac ... ]

Rozhodnutia o prijatí / neprijatí dieťaťa do materskej školy na školský rok 2020/2021   Riaditeľstvo materskej školy oznamuje zákonným zástupcom, ktorí zaslali žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ od septembra 2020, všetky  [ viac ... ]

Záujem o MŠ od 15. júna 2020  vzhľadom k tomu, že sa materské školy od 15. júna 2020 otvárajú pre všetky deti, žiadame Vás, ak máte záujem o MŠ pre Vaše dieťa,  [ viac ... ]

Usmernenie k prevádzke otvorenia materskej školy: Usmernenie k prevádzke MŠ   Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení MŠ: Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení MŠ.