Vitajte na stránkach MŠ Študentská


Materská škola Študentská sa nachádza v prímestskej časti mesta Žilina, časť Považský Chlmec. Dvojtriedna materská škola s právnou subjektivitou je umiestnená v prízemnej účelovej budove v tichom prostredí obklopená zeleňou.
Plenárne rodičovské združenie

OZNAM   Srdečne Vás pozývame na Plenárne rodičovské združenie dňa: 18. júna 2019, t.j. utorok začiatok: 16,15 hod. /v 1. triede /   Ďakujeme za spoluprácu a Vašu účasť. Riaditeľka  [ viac ... ]

Rozhodnutia o prijatí / neprijatí detí do MŠ

                           OZNAM  Aktuálne informácie pre rodičov: Rozhodnutia o prijatí /neprijatí/ dieťaťa do MŠ na šk. rok 2019/2020 sa budú odovzdávať osobne u riaditeľky MŠ na podpis v nasledujúcich termínoch: Dňa  [ viac ... ]

Prijímanie detí do MŠ

Pripravujeme…

Pripravujeme:   V mesiaci máj: Športová olympiáda MŠ 2019 Účasť na 3. ročníku celoslovenskej výtvarnej súťaže materských škôl KLNKA, KLNKA Náuka o stromoch v Budatínskom parku – tématická vychádzka Návšteva  [ viac ... ]

OZNAM – LETNÁ PREVÁDZKA

Riaditeľstvo Materskej školy oznamuje. Na základe rozdelenia materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina, bude MŠ Študentská 15/3 Žilina, v prevádzke v čase letných školských prázdnin 2019. Materská škola bude  [ viac ... ]

Oznam

Informačná povinnosť ___ Zmena v stravovaní od 01. 01. 2019        

Vitajte škôlkári

Milé deti, po letných prázdninách Vás srdečne vítame v našej materskej škole a želáme Vám veľa pekných chvíľ v novom školskom roku 2018 – 2019. Máme tu september a ti starší prichádzajú  [ viac ... ]

Rozpis denných činností MŠ

MŠ je v prevádzke od 6.30 hod. do 16:30 hod. Rozpis denných činností Denný poriadok mladšej vekovej skupiny 3 – 4 ročných detí:   06:30                    [ viac ... ]