Správa o VV činnosti 2022/2023

Aktualizačné vzdelávanie – Plán profesijného rozvoja pre MŠ

Informácie o spracovaní osobných údajov

Aktualizačné vzdelávanie – Digitálne nástroje a aktivity na spestrenie výučby v MŠ

Aktualizačné vzdelávanie – Stratégie riešenia problémového správania v MŠ

Aktualizačné vzdelávanie – Kurikulum

Správa o VV činnosti 2021/2022

Aktualizačné vzdelávanie_Rozprávka a príbeh v edukácii MŠ

Aktualizačné vzdelávanie_Predčitateľská gramotnosť v MŠ

Správa o VV činnosti 2020/2021

09-GDPR-Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa – 202103-MŠ Študentská

Informačná povinnosť

Správa o VV činnosti 2019/2020

Správa o VV činnosti 2018/2019

Správa o VV činnosti 2017/2018