Všetky faktúry a objednávky MŠ sú zverejňované od 1.1.2017 na web stránke Mesta Žilina na egov.zilina.sk

Číslo objednávky:Dátum vyhotovenia objednávky:Názov, druh tovaru:Dodávateľ:Cena s DPH:Objednávku podpísal: