Archív pre ‘Aktuality’

Školský rok 2021/2022

Informácie k nástupu dieťaťa do MŠ v šk. roku 2021/2022 Nástup detí do MŠ je 2.9.2021 (štvrtok) do 8:00 hod. Prevádzka MŠ je od 6:30 hod. do 16:30 hod. Prehľad zadelených detí do jednotlivých tried bude dostupný na nástenke v MŠ.  [ viac ... ]

Vitaj v škôlke

Škôlkarik

Stiahnite si náš školský časopis pod názvom „Veselé detičky – múdre hlavičky“ Veselé detičky múdre hlavičky_01      

MŠ je v prevádzke od 6.30 hod. do 16:30 hod. Rozpis denných činností Denný poriadok mladšej vekovej skupiny 3 – 4 ročných detí:   06:30                    otvorenie prevádzky MŠ   06:30 – 08:45         hry a činnosti podľa  [ viac ... ]

PREDŠKOLÁK

Milí rodičia predškolákov ! Domáca príprava s predškolákom by mala prebiehať hravou, nenútenou formou. Vhodné je podporovať vnútornú motiváciu dieťaťa. Dieťa je v období predškoláka malým bádateľom, rado objavuje zákonitosti okolitého sveta. Preto je dôležité túto jeho prirodzenú potrebu naplniť  [ viac ... ]

Rozhodnutie zriaďovateľa MŠ

Prevencia nákazy COVID-19

OZNAM

Dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení v budove MŠ: Vstup a pobyt v priestoroch školy ( vo vonkajších aj vnútorných priestoroch len s prekrytými hornými dýchacími cestami napr. (rúško, šál, šatka, atď.), Pri vchode do priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky (stojan – dezinfikuj), Zachovávať odstupy osôb minimálne  [ viac ... ]

OZNAM

Vážení rodičia, na základe rozhodnutia mesta Žilina sa od 01. 01. 2020 zvýši výška mesačného príspevku na úhradu za pobyt na jedno dieťaťa a to na sumu 20,00€. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa 03.  [ viac ... ]

Informačná povinnosť

Ochrana osobných údajov 15-GDPR-Informácie DO k spracúvaniu údajov – COVID-19 – 202006-ŠKOLSTVO – MŠ Pov.Chlmec   09-GDPR-Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa – 201910-MŠ Študentská,Žilina                                  [ viac ... ]