Archív pre ‘Aktuality’

Karneval

Oznam   K A R N E V A L   Všetkým deťom, veľkým – malým, na známosť sa dáva, že sa v našej škôlke chystá, nevídaná sláva. Tak si na tú oslavu, dievčatá a chlapci, prichystajte dopredu na karneval masky!   ❤  [ viac ... ]

Zmena úhrady stravného

Zmena úhrady stravného od 01. 01. 2023 /tu: Zmena úhrady stravného /

Prerušenie prevádzky MŠ

     

Rozhodnutie

Rozhodnutie RÚVZ

OZNAM

Milí rodičia, na základe rozhodnutia RÚVZ Žilina sa prevádzka materskej školy      PRERUŠUJE, od štvrtku 08.12.2022 do stredy 14.12.2022 vrátane.   Z dôvodu zvýšených akútnych respiračných ochorení. Prevádzka MŠ bude opäť v prevádzke od 15.12.2022 t.j. vo štvrtok. Všetky deti  [ viac ... ]

Oznam

            Na základe informácie odborom školstva Žilina, ak u niekoho nastala zmena, ktorá má vplyv na získanie dotácie na stravu dieťaťa od mesiaca november, je potrebné túto zmenu oznámiť riaditeľke školy. Ak zmena nenastala nie je potrebné informovať riaditeľku školy.  [ viac ... ]

Vitaj v škôlke !

Prevádzka MŠ bude pokračovať v normálnom režime od 6,30 hod. – 16,30 hod. Dňa : 2. 9. 2022 / piatok/. Zelená otvoreným školám Bezpríznakovosť Oznam pre osoby vstupujúce do objektu MŠ

Rozhodnutie MŠVVaŠ SR

Rozhodnutie MŠVVaŠ SR s účinnosťou od 01.09.2022: TU

!!! OZNAM !!!

Dotácia na stravovanie od 01.07.2022 informácie pre rodičov Od 1. júla 2022 vstupuje do platnosti zákon č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva  [ viac ... ]