Archív pre ‘Aktuality’

Prerušenie prevádzky MŠ

Milí rodičia. Riaditeľstvo materskej školy oznamuje. Dňa 15.11.2023 bude prerušená prevádzka materskej školy. Všetky deti budú odhlásené zo stravy ŠJ Limbová, Žilina.   Dôvod : Príloha : Oznámenie o prerušení distribúcie EE. / príloha EE / Ďakujeme.

Jesenné prázdniny

Milí rodičia. Riaditeľstvo materskej školy oznamuje. Počas jesenných prázdnin dňa 30.10.2023 – 31.10.2023  materská škola bude v prevádzke pre deti ktoré sú záväzne prihlásené. Neprihlásené deti, budú zo stravy ŠJ odhlásené. Ďakujeme .

Rodičovské združenie

Milí rodičia, srdečne Vás pozývame PLENÁRNE RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE ktoré sa uskutoční dňa 13.09.2023 /streda/ o 15.30hod. Tešíme sa na Vás!

Oznam

Riaditeľstvo Materskej školy oznamuje rodičom, že prevádzka MŠ začína v školskom roku 2023/2024  dňom 4.9.2023 v pondelok, od 6.30 do 16.30 hodiny. Rozdelenie detí do tried bude zverejnené vo vstupnej chodbe MŠ na nástenke. Zoznam vecí potrebných do MŠ: pevné prezuvky, pyžamo,  [ viac ... ]

Oznam

Milí rodičia. Riaditeľstvo materskej školy oznamuje prerušenie prevádzky MŠ počas letných prázdnin od 24.7.2023. Prajeme Vám aj Vašim deťom pekné prázdniny plné slnka, radosti a nezabudnuteľných zážitkov. MŠ bude v prevádzke opäť od dňa : 4. 9. 2023 / pondelok/  [ viac ... ]

Rozhodnutia o ne/prijatí

Rozhodnutia o prijatí / neprijatí dieťaťa do materskej školy na školský rok 2023/2024 Riaditeľstvo materskej školy oznamuje zákonným zástupcom, ktorí zaslali žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ od septembra 2023, všetky žiadosti boli zaevidované a spracované. Rozhodnutia o prijatí /  [ viac ... ]

Deň MATIEK

Milé naše mamičky,   príjmite naše pozvanie na slávnostné popoludnia pri príležitosti   D Ň A    M A T I E K ktoré sa uskutočnia   16. mája 2023 / utorok / o 15.30 hod. v 1. triede   A  [ viac ... ]

OZNAM

OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE – zmena úhrady stravného príloha: Zmena úhrady stravného  

ZÁPIS

Zápis do Materskej školy na školský rok 2023/2024. Prijímanie deti do Materskej školy, Študentská 15/3 Žilina, na školský rok 2023/2024 sa uskutoční  v zmysle platných predpisov. Zápis sa bude konať po dohode termínu so zriaďovateľom Mestom Žilina, na základe písomnej  [ viac ... ]

Oznam

Všeobecné záväzné nariadenie VZN č. 3-2023