Archív pre ‘Aktuality’

Rozhodnutia …

Rozhodnutia o prijatí / neprijatí dieťaťa do MŠ Milí rodičia. Rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ sú zaslané do elektronickej schránky. V prípade, že ste si neprevzali elektronické rozhodnutie o prijatí/neprijatí Vášho dieťaťa do MŠ, alebo nemáte aktivovanú, zriadenú elektornickú  [ viac ... ]

Aktuálne informácie

Milí rodičia, v súvislosti so zmenami v Školskom semafore boli upravené manuály a tlačivá, ktorými sa budú riadiť riaditelia škôl. Oznam podmienok vstup do priestorov školy od Tlačivo potvrdenie bezpríznakovosti 04.05.2022 : Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti Potvrdenie bezpríznakovosti návštevníka 25.02.2022 : TU  [ viac ... ]

Zápis do MŠ

Zápis detí do Materskej školy k 1.9.2022 na školský rok 2022/2023. Prijímanie detí do Materskej školy, Študentská 15/3 Žilina, na školský rok 2022/2023 bude v zmysle platných predpisov, po dohode termínu so zriaďovateľom Mestom Žilina,        na základe podávania  [ viac ... ]

Oznam

Zisťovanie záujmu o materskú školu počas letných prázdnin Riaditeľka MŠ Študentská 15/3 Žilina, po dohode so zriaďovateľom oznamuje zákonným zástupcom detí, že prevádzka v čase letných prázdnin bude v termíne od 01. júla 2022 do 31. júla 2022. Záväzné prihlásenie detí  [ viac ... ]

Darujte nám 2% z dane

Vážení rodičia, využite aj v tomto roku možnosť rozhodnúť o Vašich 2% z dane. Budeme Vám vďační, ak nám prejavíte dôveru a podporu k rozvíjaniu našich aktivít v prospech Vašich detí. Darujte prosím Vaše 2% našej materskej škole prostredníctvom Žilinskej  [ viac ... ]

PREDŠKOLÁK

Milí rodičia predškolákov ! Príprava s predškolákom by mala prebiehať hravou, nenútenou formou. Vhodné je podporovať vnútornú motiváciu dieťaťa. Dieťa je v období predškoláka malým bádateľom, rado objavuje zákonitosti okolitého sveta. Preto je dôležité túto jeho prirodzenú potrebu naplniť čo  [ viac ... ]

Informácia 25.02.22

OSPRAVEDLNENIEDOCHÁDZKY: Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť  dieťa s povinným predprimárnym vzdelávaním na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 7 (dieťa s povinným predprimárnym vzdelávaním) po sebe idúcich  [ viac ... ]

Škôlkarik

Stiahnite si náš školský časopis pod názvom „Veselé detičky – múdre hlavičky“ Jar – Veselé detičky, múdre hlavičky_05 Zima – Veselé detičky múdre hlavičky_04 Vianoce – Veselé detičky múdre hlavičky_03 Ahoj jeseň ! – Veselé detičky múdre hlavičky_02 Vitaj v  [ viac ... ]

Usmernenie k ospravedlňovaniu dochádzky Vážení rodičia, na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR bolo uverejnené Rozhodnutie ministra školstva, ktorým sa s účinnosťou od 18. 10. 2021 mení rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu z 31. augusta  [ viac ... ]

Vitaj v škôlke