Veľkonočné prázdniny

Oznam

V čase Veľkonočných prázdnin

t.j. 28.03.2024 a 02.04.2024

bude MŠ ZATVORENÁ,

z dôvodu nízkeho počtu prihlásených detí.

Nástup detí do materskej školy bude v stredu 03.04.2024.

Deti sú odhlásené zo stravy ŠJ Limbová.