MŠ je v prevádzke od 6.30 hod. do 16:00 hod.

Rozpis denných činností

 Denný poriadok mladšej vekovej skupiny 3 – 4 ročných detí:

 •   6:30h –   9:00h     hry a hrové činnosti, edukačné aktivity, pohybové a relaxačné cvičenia
 •   9:00h –   9:25h     osobná hygiena, desiata
 •   9:25h –   9:45h     edukačné aktivity, hry a hrové činnosti detí
 •   9:45h – 11:30h     príprava na pobyt vonku, pobyt vonku, edukačné aktivity, hry v záhrade
 • 11:30h – 12:00h     osobná hygiena, príprava na obed, obed
 • 12:00h – 14:15h     osobná hygiena, odpočinok
 • 14:15h – 14:45h     pohybové a relaxačné cvičenia, hygiena, olovrant
 • 14:45h – 16:00h     hry a hrové činnosti detí
Denný poriadok staršej vekovej skupiny 5 – 6 ročných detí
 •    6:30h –  7:00h     hry a hrové činnosti detí v 1. triede
 •    7:00h –  9:20h     hry a hrové činnosti detí, edukačné aktivity, pohybové a relaxačné cvičenia
 •    9:20h –  9:40h     osobná hygiena, desiata
 •    9:40h – 10:20h    edukačné aktivity
 • 10:20h – 12:00h     príprava na pobyt vonku, pobyt vonku, edukačné aktivity, hry v záhrade
 • 12:00h – 12:30h     osobná hygiena, príprava na obed, obed
 • 12:30h – 14:30h     osobná hygiena, odpočinok
 • 14:30h – 15:00h     pohybové a relaxačné cvičenia, hygiena, olovrant
 • 15:00h – 16:00h     hry a hrové činnosti detí