MŠ je v prevádzke od 6.30 hod. do 16:30 hod.

Rozpis denných činností

Denný poriadok mladšej vekovej skupiny 3 – 4 ročných detí:
 
 •   06:30                    otvorenie prevádzky
 •   06:30 – 07:00         hry a činnosti podľa výberu detí
 •   07:00 – 09:00         hry a činnosti podľa výberu detí, zdravotné cvičenie
 •   09:00 – 09:25         osobná hygiena, desiata
 •   09:25 – 09:45         dopoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity          
 •   09:45 – 11:30         pobyt vonku, aktivity
 •   11:30 – 12:00         osobná hygiena, obed
 •   12:00 – 14:15         osobná hygiena, odpočinok
 •   14:15 – 14:45         osobná hygiena, olovrant
 •   14:45 – 16:00         popoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity
 •   16:00 – 16:30         hry a činnosti podľa výberu detí
 
Denný poriadok staršej vekovej skupiny 5 – 6 ročných detí
 
 
 •  06:30 – 07:00         hry a činnosti podľa výberu detí
 •  07:00 – 09:20         hry a činnosti podľa výberu detí, zdravotné cvičenie
 •  09:20 – 09:40         osobná hygiena, desiata
 •  09:40 – 10:20         dopoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity
 •  10:20 – 12:00         pobyt vonku, aktivity
 •  12:00 – 12:30         osobná hygiena, obed
 •  12:30 – 14:00         osobná hygiena, odpočinok
 •  14:00 – 14:30         osobná hygiena, olovrant
 •  14:30 – 16:00         popoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity
 •  16:00 – 16:30         hry a činnosti podľa výberu detí
 •  16:30                      ukončenie prevádzky