Všetky faktúry a objednávky MŠ sú zverejňované od 1.1.2017 na web stránke Mesta Žilina na egov.zilina.sk

Číslo faktúry:Dátum doručenia faktúry:Názov, druh tovaru:Dodávateľ*:Cena s DPH:Číslo zmluvy**:Číslo objednávky***:
312000840409.01.12Zemný plyn za 1.mes.2012RWE Gas375 €102011
973409638110.01.12Hlasove službyTelekom46,28 €55/ 2004
2111103079416.01.12VodnéSEVAK1,01 €3321796/12
2120057226.01.12Publikácia Ped.diagnostikaRAABE39,11 €BC0494
2120100430.01.12MŠ a riadenie -jan.2012 RAABE 39,99 €BC0494
01.01.1202.02.12Odobr.obedy zamest. MŠ za I.ZŠ Karpatská Žilina125,56 €12012
444401040308.02.12Zemný plyn za 2.mes.2012RVVE330 €102011
173510680708.02.12Hlasové službyTelecom52,80 €55/2004
01.09.1214.01.12Elektrická energia za mes. Jan.SSE96 €7219138
09.02.1214.02.12Elektrická energia za mes.febr.SSE96 €7219138
102010122.02.12Školské ovocie odberFRUCTOP26,40 €15/2011
2012047324.02.12Kontrola PHP a hydrantov POGajos27,55 €01.01.10
3201202.03.12Odobraté obedy zamest.za 2.ZŠ ŠJ Karpatská169,36 €12012
2120512502.03.12Publikácia Dieťa jeho svetRabbe40,46 €BC0494
102041105.03.12Školské ovocie-odberFRUCTOP36,8 €15/2011
312000840408.03.12Zemný plyn za mesiac marec12RWWE330 €102011
173610342108.03.12Hlasové služby za mes.februárTelecom46,34 €55/2004
17.03.1214.03.12Elektrická energia za mes.marecSSE96 €7219138
312100366023.03.12SEVAK-vodnéSEVAK-ZA27,38 €3321796/12
2120700023.03.12Pedag.diagnostika-publikácia RABBE40,01 €BC0491
20121029
02.04.12BOZP za l.štvrťrok 2012GAJOS 95,6 €1.1.2010
12016702.04.12Edukačné aktivity-CDMICROITEM59,7 €1.1.2012
2120819502.04.12RMŠ-publkáciaRAABE31,55 €BC0494
312000840410.04.12Zemný plyn za mesiac apríl 2012RWEGas330 €102011
102068510.04.12Školské ovocie -odberFructop,s.r.o.Ostratice 7,01 €15/2011
273709725011.04.12Hlasové služby za mes.marecTelecom58,26 €55/2004
72191383815.04.12Elektrická energia za mes.apríl SSE96 €7219138
811223.04.12Detská literatúraIng.HanuliakováMartin14,50 €1.2.2012
2120982025.04.12Publikácia Dieťa jeho svetRAABE38,66 €BC0494
120039427.04.12MTZ-piesokDAL.s.r.o .Pov. Chlmec66,07 €1.1.2012
01.09.201204.05.12Odobraté obedy zamest.za 4.mes.2012ŠJ Karpatská ZA121,18 €01.12.12
973809144710.05.12Hlasové služby za mesiac aprílTelecom35,6 €55/2004
102114710.05.12Školské ovocie-odberFructop s.r.o.Ostratice49.01 €15/2011
2121224715.05.12Publikácia MŠ riadenieRaabe s.r.o.39,67 €BC0494
1243020121.05.12Vývoz splaškov,septikBytterm Žilina321,84 €02./2012
11008931.05.12Odber časopisov MŠAres Bratislava29,80 €1.3.2012
1237304.06.12Biologicke ošetrenie odpadov MŠMrázek Zásmuky90 €1.4.2012
2012229805.06.12Kurz prvej pomociGajos s.r.o. L. Mikuláš20,40 €1.1.2010
01.11.1207.06.12Odobraté obedy zamest. MŠ za 5 mesŠJ Karpatská ZA148,92 €01.12.12
312000840406.06.12Zemný plyn za mes.jún 2012
RWEGas Slovensko330 €102011
2012000808.06.12Učebné pomôcky-šablonyMada export s.r.o.Ostr.71 €01.05.12
973908422608.06.12Hlasove služby za mes.máj 2012T-Slovak Telekom42,02 €55/2004
22/201211.06.12Prehliadka overenia váhServis Váh ZA41 €01.06.12
2121486313.06.12Metodika-Dieťa a jeho svet Raabe nakladateľstvo 38,21 €BC0494
5120854518.06.12Pohybové,výtvarne činnosti MŠ metodikaRAABE nakladateľstvo81,6 €BC0494
212276520.06.12Dvierka na skrineNomiland Košice77 €1211954
21216441527.06.12Pedagogická diagnostikaRAABE39,56 €BC0494
1243026227.06.12Rozbor a zneškodnenie odpaduBytterm Žilina284,89 €01.02.12
312101242928.06.12Vodne za mes. 3-6.2012SEVAK ZA46 €3321796/12
112220566903.07.12Tlačivá,školská dokumentáciaŠEVT Ban. Bystrica10,54 €37905201
2012300406.07.12Činnosť TPO, BZOP za 2. štvrťrokGajos Lipt. Mikuláš 95,60 €01.01.10
312000840406.07.12Zemný plyn za mesiac júl 2012RWE Gas330 €10./2011
177007861412.07.12Hlasové služby za mesiac jún 2012T-Slovak Telecom53,64 €55/2004
312000840406.08.12Zemný plyn za mesiac august 2012RWE Gas Slovensko330 €01.10.11
774107465915.08.12Hlasové služby za mesiac júl 2012 Sloval Telecom36,60 €55/2004
19312378616.08.12Školské potrebyTSV Papier199,01 €01.07.12
19012387417.08.12Kancelárske potreby TSV Papier87,20 €01.06.12
2012002620.08.12Pracovné odevy -OOPPArgo - DM Žilina88,21 €01.09.12
201207005920.08.12Hračky MŠDráčik Duvi Žilina196,59 €01.10.12
2121918227.08.12Metodika MŠRAABE Nakladateľstvo39,20 €BC 0494
721913805128.08.12Odber elektrická energiaStredoslovenská energetika38,74 €7279138
13/201203.09.12Odobraté obedy strav. zamest. jún 2012 ŠJKarpatská Žilina148,92 €01.12.12
174206429307.09.12Hlasové služby za august 2012Slovak Telecom37,51 €55/2004
312000840417.09.12Zemný plyn za mesiac sept. 2012RWE Gas330 €01.10.12
2907129217.09.12 Stredosl. energetika - odber energie za 9. mesiacSEZ96 €7219138
2122340621.09.12Pedag. diagnostika v praxi MŠRAABE40,01 €BC0494
312102088124.09.12VodnéSEVAK ZA16,43 €332179612
21223412325.09.12Publikácia MŠ Dieťa jeho svetRAABE39,11 €BC0494
1201040926.09.12Odborná publikácia, spevník MŠAT Publishing Bratislava34,90 €37905201
312000840403.10.12Odber plyn za mes. Október 2012RWE Gas330 €01.12.12
2122546503.10.12Odber publikácia - ZvedavčekRAABE126 €BC 0494
15/201204.09.12Odobraté obedy zamst. MŠ mes. SeptemberŠJ Karpatská Žilina125,5 € 01.10.11
2012467408.10.12Činnosť BZOP, PO 3 štvrťrok 2012Gajos s.r.o. L. Mikuláš95,60 € 01.01.10
12131315.10.12Odborná literatúra MŠProsolutions BA14,80 €290883
81110201222.10.12Revízia bleskozvodov MŠMikomix Rosina150 €01.11.12
912040826.10.12Pedagogická dokumentácia MŠNomiland Košice11,60 €2345
41219726.10.12OTE - posteľná bielizeň MŠ Nomiland Košice253,60 €2345
17201229.10.12Odobraté obedy zamest. MŠ-SF r. 2012ŠJ Karpatská ZA89,52 €01.10.11
18/201206.11.12Stravné zamest. MŠ za mesiac 10/2012ŠJ Karpatská ZA162,06 €01.10.11
312000840407.11.12RWE plyn za 11. mes 2012RWE Gas330 €01.10.12
12131909.11.12Metodická príručka MŠSeducos s.r.o Bratislava 16, 20 €01.10.12
31225067113.11.12Učebné pomôcky - geom.tvaryAladino Toys Levice66 €01.11.12
20121013514.11.12WinDHM ročná licenciaka.soft s.r.o. Kolárovice28,68 €01.12.12
2122958326.11.12RABBE Publikácia riadenie MŠRabbe Bratislava39,67 €BC0494
721913805126.11.12Odber elektr. energieSSE Žilina96 €7219138
5121383204.12.12Metodika Aktívna uč. MŠRaabe Bratislava102,15 €BC0494
185/1204.12.12Revízia komínov, dyvodov MŠStav-Komín-Putyra Dlhé Pole24 €01.12.12
12115605.12.12Metodika MŠInfra V-Leváre Slovankia12,40 €13/2012
20/201205.12.12Odobraté obedy za mes. nov. 2012ŠJ Karpatská Žilina118,26 €01.10.11
574504003810.12.12T-Telekom hlasové službyT-Tekom BA38,83 €55/2004
2012587210.12.12BOZP za 4. štvrťrok 2012Gajos L. Mikuláš95,62 €01.01.10
25/201218.12.12Odobraté obedy zamest. MŠ dec. 2012ŠJ Karpatská Žilina13,88 €01.10.11
64/201218.12.12RWE plyn za mes. dec. 2012RWE Gas Košice330 €01.10.11
65/201218.12.12Elektr. energia odberSSE Žilina96 €7219138
107201228.12.12Altánok SiestaClient Car Nižná n. Oravou1 608 €14/2012
425700271728.12.12Úhrada nedoplatku plyn r. 2012RWE Gas Slovenko426,68 €01.10.11
122160021428.12.12Nábytok MŠTempo Kondela ŽA 216 € 15/2012
31200084047.1.13Faktúra odber plyn za január 2013RWE Gas383 €01.10.11
174601822110.01.13Telecom-fa-za december2012Telecom41,32 €55/2004
721913805211.01.13
Elektrická energia za dec.2012 SSE ZA53,80 €7219138
312103241315.01.13Vodné za r.2012SEVAK Žilina50,38 €332179612
103000004615.01.13Nákup KoberecJutex Žilina65,05 €1.1.2013
2130198904.02.13Publikácia MŠ riadenieRabbe Bratislava39,60 €BC0494
574699614307.02.13T-telekom hlasove službyT-Telekom BA52,91 €55/2004
2013322000840407.02.13Plyn za február 2013RWE Košice383 €01.10.12
01.12.1307.02.13ZŠ-ŠJ Karpatská odobraté obedy zam.ŠJ Karpatská ŽA129,94 €01.10.11
721913870015.02.13Elektrická energia za február 2013 SSE Žilina109 €7219138
01.12.1301.03.13Odobraté obedy zamest.MŠ február 2013ŠJ Karpatská ZA 112,42 €01.10.11
74797895208.03.13Telekom hlasové služby Telekom53,7 €55/2004
312000840408.03.13Odber plynu za marec 2013RWE Gas383 €15.3.2013
113220274512.03.13Tlačivá osvedčenia MŠŠEVT Ban.Bystrica6,18 €1.1.2013
72191383815.03.13Elektrická energia odber za marec SSE Žilina109 €7219138
313100269720.03.13Vodne za január-marec 2013SEVAK ZA28,48 €332179612
16215532/201325.3.2013Komunálny odpad vývoz r. 2013Mesto Žilina Referát KO 224,64 €162125532/2013
312000840404.04.13Odber plynu za mes.apríl 2013RWE Gas Košice383 €1.10.2011
74895973709.04.13Telekom hlasové služby za merec 2013Telecom BA 53,39 €55/2004
20137219383809.04.13energia za Elektrická apríl 2013SSE Žilina109 €7219138
20131536 18.04.13BZOP za 1. štvrťrok 2013GAJOS95,6 €0.01.10
13039118.04.13Metodika MŠ Prosolutions s.r.o. BA12,80 €1.2.2013
92/201303.05.13ŠJ obedy zamest.za 4.mes.ŠJ Karpatská ŽA147,46 €1.10.2011
312000840407.05.13Rwe plyn za5. 2013RWE Košice383 €1.10.2012
474994449207.05.13Hlasove služby za 4.mes.Telekom 42,7 €55/2004
20137219383809.05.13energia za Elektrická za máj 2013SSE Žilina109 €7219138
1314006813.05.13Odborné časopisy PVAres s.r.o. BA30,80 €1.2.2013
1.11.201305.06.13Odobraté obedy za mes.máj 2013 ŠJ Karpatská ŽA146 €1.10.2011
312000840405.06.13Plyn za jún 2013RWE Košice383 €5.6.2013
1343018303.06.13Vývoz splaškov,septikBytterm ŽA279,6 € 1.1.2013
975099745407.06.13Hlasové službyTelecom45,55 €55/ 2004
72191383809.06.13Elektrická energia odber za jún 2013 SSE ZA109 €7219138
1343021224.06.13Rozbor odpaduBytterm ŽA151,74 €1.1.2013
313101018424.06.13SEVAK-vodnéSEVAK ZA52,56 €3321796/12
201340 26.06.13Elmist KNM-snímače alarmElmist Kys.Nove Mesto264 €1.3.2013
312000840404.04.13Fa-plynRWE Košice383 €1.10.2011
9750907454 10.07.13Telecom hlasové službyTelecom49,40 €55/2004
7219383810.07.13SSE elektrická energiaSSE ZA109 €7219138
13201308.07.13Odobraté obedy zamest MŠŠJ Karpatská ŽA124,1 €1.2.2013
2013002609.07.13Pracovné odevyV. Spanyola ZA-OOPP185,76 €4/2013
2013324819.07.13Gajos - BZOPGajos95,60 €
130000101.08.13Nákup detské šálkyELDOP KNM - MTZ75 €6/2013
312000840401.08.13Fa - plynRWE Košice383 €5.6.2013
7528367309.08.13Hlasové službyTelecom36,6 €55/2004
19013463613.08.13Kancelárske potrebyTSV-papier V. Okružná ŽA275,78 €8/2013
700061314.08.13Hračky MŠAltoys V. Okružná ŽA288,23 €7/2013
213200552.9.2013Odborný časopis ZvedavčekRAABE naklad.Bratislava126, €BC0494
520000572965.9.2013Fa-plynRWE Košice383,Eur5.6.2013
87537906909.9.2013Telekom službyTelecom39,96 Eur55/2004
1305417.9.2013Oprava PCDASING.s.r.o.Žilina75,- Eur5/2013
169/20134.9.2013Učebná pomôcka MŠKotulič Peter Koprivnica56,- Eur10/2013
313101931618.9.2013VodnéSEVAK Zilina18,61 Eur3321796/12
2809201323.9.2013Revízie elektr.zariadeníR.E.Z. Višňové96,-Eur10/2013
31200084044.10.2013Odber plynuRWE383,-Eur10/2011
15/20134.10.2013Odobraté obedy zamestnanciŠJ-Karpatská ZA150,38 Eur17/2013
2013492814.10.2013BOZP - GajosBOZP - Gajos s.r.o.96,44 Eur58/2012
97547495539.10.2013Hlasove službyTelekom58,30 Eur55/2004
00290712929.10.2013Elekticka energiaSSE Zilina109,-Eur9/2012
513203417.10.2013Učebné pomôckyNomiland Košice41,17 Euremail
201367224.10.2013Učebné pomôckyMusica Liturgika Bratislava32,-Euremail
103000282825.10.2013Dopravný koberec-UPJutex Zilina23,87 Eur11/2013
17201328.10.2013Odobraté obedy zamest SFŠJ Karpatská Zilina95,52 Eur17/2013
182/201311.11.2013Odobraté obedy zamest MŠŠJ Karpatská Zilina169,36 Eur17/2013
1333011.11.2013Nábytok stoly ŠJAlex Komárno133,20 Euremail
975572516711.11.2013Hlasové službyTelekom44,18 Eur55/2004
20131011311.11.2013Ročná licencia WIN DHMKA SOFT Kolárovice28,68 Eur12/2013
312000840411.11.2013PlynRWE Košice383, Eur10/2011
13141918.11.2013Publikácia Predprimárne vzdelávanie 2013/2014SEducos Bratislava16,45 Euremail
13057621.11.2013CD BEE-BOT- Hud.nahrávky- UPMicroitem Bratislava39,79 Euremail
20130030622.11.2013Vševedko UPSilcom Multimédia ZA103,45 Eur13/2013
13059725.11.2013UP hudobné nahrávky CDMicroitem Bratislava19,90 Euremail
201309628.11.2013Vláčik s tunelomPlaysystem Košice1.290 Euremail
123000329.11.2013UP Knihy,piesne CDAres Bratislava26,95 Euremail
222/20133.12.2013Revízia komínaStav Komín Putyra36,-Eur14/2013
20/20134.12.2013Stravné zamest. MŠŠJ Karpatská Žilina134,32 Eur17/2013
213307055.12.2013Metodika UPRABBE Bratislava103,-Euremail
17567082159.12.2013Hlasové službyTelekom 9.12.201355/2004
201360529.12.2013BOZP za 4.štvrťrokGajos Lipt. Mikuláš95,60 Eur58/2012
32135049210.12.2013Učebné pomôckyAladin Levice225,60 Euremail
201323201312.12.2013Stravné zamest.MŠŠJ Karpatská Žilina109,55 Eur17/2013
721913821212.12.2013Odber elektr.energiaSSE Žilina109,- Eur9/2012
312000840416.12.2013Odber plynRWE Košice383,-Eur10/2011
201312427.12.2013 Záhradné Učebné pomôckyPlaysystém Košice912,40 Euremail
213007730.12.2013Učebné pomôckyNomiland Košice345,- Euremail
86201331.12.2013Odber plynuRWE Košice383,-Eur10/2011
09020132.1.2014Odber VŽP ŠJECO CENTRUM Nitra16,82,- Eur23/2013
075768639910.1.2014Hlasové službyTelekom48,18-Eur55/2004
313102823310.1.2014VodnéSEVAK Žilina54,76,- Eur332179612
2014000115.1.2014pracovné odevy ŠJARGO -DM V. Spanyola Žilina33,76,- Eur1/2014
1220145.2.2014stravné zamest.MŠŠJ Karpatská ŽA144,54 Eur17/2013
27586671027.2.2014hlasové službyTelekom45,86 Eur55/2004
31200084047.2.2014odber plynuRWE Košice383,- Eur10/2011
140000110.2.2014nákup kuch.potreby ŠJELDOP KNM208,20 Eur2/2014
1324003279510.2.2014elektr.energia odberSSE Žilina96,- Eur9/2012
14018625.2.2014učebné pomôckyINFRA Veľké Leváre17,40 Euremail
012/201425.2.2014odber VŽP ŠJECO Centrum Nitra8,30 Eur23/2013
320145.3.2014obedy zamest.MŠŠJ Karpatská ŽA132,86 Eur17/2013
20147715.3.2014kontrola PHPGajos L. Mikuláš56,63 Eur58/2012
31200084046.3.2014plyn odberRWE Košice363,-Eur10/2011
375965800910.3. 2014hlasové službyTelekom40,64 Eur55/2004
14120201410.3.2014odvoz odpad ŠJMittelham Žilina12,- Eur12/2014
20140414.3.2014oprava kuch.drez ŠJPlanart Pov. Bystrica105,60 Euremail
1621219448/201417.3.2014platobný výmer vývoz odpadu r.2014Mesto Žilina230,40 Eur1621219448/2014
900200385520.3.2014nákup mikrovlna rúraOkay Žilina71,99 Eur3/2014
5/20142.4.2014obedy zamest.MŠŠJ Karpatska Žilina159,14 Eur17/2013
31200840415.4.2014odber plynuRWE Košice363,-Eur10/2011
31410037654.4.2014vodnéSEVAK Žilina40,52 Eur3321796/12
14196/20147.4.2014odvoz kuch.odpadu ŠJMItelham Žilina15,60 Eur12/2014
140103621.4.2014seminár regystratúraRegistratúra Nováky39,- Euremail
876065154017.4.2014hlasové službyTelekom40,64 Eur55/2004
201416781.4.2014BOZP službyGajos L. Mikuláš95,60 Eur58/2012
142292.5.2014Odvoz odpadu ŠJMitelham Žilina15,60 Eur12/2014
676160520457.5.2014Hlasové službyTelekom41,82 Eur55/2004
31200084047.5.2014odber plynuRWE Košice363,-Eur10/2011
82/20147.5.2014obedy zamest. MŠŠJ Karpatská ŽIlina154,76 Eur17/2013
1324003279514.5.2014elektrická energiaSSE Žilina96,- Eur9/2012
31/20142.6.2014ohrevný vozík ŠJGastro-EL Gas Žilina, Trnové550,- Eur4/2014
1020143.6.2014obedy zamest. MŠŠJ Karpatska ZA162,06 Eur17/2013
31200084044.6.2014odber plynuRWE Košice363,- Eur10/2011
143526.6.2014odvoz odpadu ŠJE. Mitelham Žilina19,20 Eur12/2014
976265816217.6.2014hlasové službyTelekom Žilina42,66 Eur55/2004
2150143125.6.2014nákup pedag.dokumentáciaNomiland Košice31,62 Euremail
448183.7.2014vývoz odpadu ŠJE. Mitelham Žilina16,32 Eur12/2014
215014303.7.2014MTZ MŠNomiland Košice724,50 Euremail
14/0113.7.2014žaluzie na oknáOknostav Žilina172,80 Eur6/2014
31410132587.7.2014vodnéSEVAK Žilina46,-Eur3321796/12
11422044017.7.2014ŠEVT tlačiváŠevt Banská Bystrica29,54 Euremail
31200084047.7.2014odber plynuRWE Košice363,- Eur10/2011
276366939111.7.2014hlasové službyTelekom 45,29Eur55/2004
201412201411.7.2014odobraté obedy zamest. MŠŠJ Karpatská Žilina151,84 Eur17/2013
99141028914.7.2014LED-TV-nákupDATART Žilina398,99 Eur5/2014
1251422.7.2014posteľná bielizeň MŠHRD Slovakia Olešná110,88 Euremail
20144344322.7.2014BOZP službyL. Mikuláš-Gajos95,60 Eur58/2012
7219138322.7.2014elektr.energia odberSSE Zilina96,-Eur9/2012
312000084046.8.2014odber plynuRWE Košice363,- Eur10/2011
104000020076.8.2014nákup PVCJutex Žilina199,08 Eur9/2014
1480803228.8.2014stravné lístky zamest. MŠVaša Slovensko l Žilina97,20 Eur10/2014
77648114428.8.2014hlasové službyTelekom46,21 Eur55/2004
14/02421.8.2014žaluzie na okn8Oknostav Žilina199,92 Eur8/2014
2014002628.8.2014Agro-Pracovné odevy ŽAOOPP-odev zamest.MŠ102,12 Eur7/2014
201431264.9.2014nákup učebné pomôckyWAT.sk Dolné Rudina Žilina112,- Euremail
312000084049.9.2014odber plynuRWE Košice363,- Eur10/2011
20140269.9.2014servis kuchynských váhMičic.servis váh Žilina52,- Eur11/2014
07657871569.9.2014hlasové službyTelekom 40,64 Eur55/2004
1404616.9.2014oprava PCDasing s.r.o.Hlavná Žilina156,26 Eur12/2014
314101950529.9.2014vodnéSEVAK Žilina16,43, Eur3321796/12
721913831.10.2014energie-odberSSE žilina96,- Eur9/2012
146956.10.2014odvoz odpad ŠJE. Mitelham Žilina13,68 Eur12/2014
31200084046.10.2014odber plynRWE Košice363,- Eur10/2011
20140526.10.2014čistenie potrubie-odpadAQUACANTROV Sýkora Žilina60,- Eur14/2014
71515376.10.2014nákup UPNomiland Košice61,28 Euremail
57667303109.10.2014hlasové službyTelekom40,64 Eur55/2004
20144518813.10.2014revízie BOZP, POGajos L. Mikuláš95,60 Eur58/2012
42/201413.10.2014oprava strešnej krytinyPavol Pažický Žilina852,- Eur15/2014
7219138315.10.204energieSSE Žilina96,- Eur9/2012
312000084045.11.2014odber plynuRWE Košice363,- Eur10/2011
10/0145.11.2014réžia odber obedy zamest. MŠŠJ Martinská Žilina147,46 Eur20/2014
147917.11.2014vývoz odpadu ŠJMitelham E. Žilina16,60 Eur12/2014
0767666925810.11.2014hlasové službyTelekom 50,11 Eur55/2014
20141011118.11.2014ročná licencia WinDHMka.soft Kolárovice28,68 Euremail
14151919.11.2014odborná publikáciaMedlen Jurisdat BA16,45 Euremail
20140047420.11.2014výučbové programy MŠSilcom multimédia Žilina303,35 Euremail
11201427.11.2014revízie plynových zariadení MŠDEOS.S. Timona Žilina154,40 Eur13/2014
33/20141.12.2014bezpečnostný projekt ochrana osobných údajovMgr. Miloš Gerši -právnik Lehota-Nitra170,- Euremail
234/143.12.2014revízia plyn.komínaStav komín-Putyra Dlhé Pole36,- Eur16/2014
11/20144.12.2014réžia zamestnancov ŠJZŠ-ŠJ Martinská Žilina116,80 Eur20/2014
215067878.12.2014nákup UPNomiland Košice872,60 Euremail
27686184408.12.2014hlasové službyTelekom 40,64 Eur55/2004
6361/201411.12.2014revízia BOZP-POGajos Lipt. Mikuláš95,60 Eur58/2012
1488112.12.2014vývoz odpadu ŠJMitelham Žilina14,16 Eur12/2014
146819.12.2014réžia zamestnancov ŠJZŠ-ŠJ Martinská Žilina118,26 Eur20/2014
2150833029.12.2014Šmýkačka- UP, nákupNomiland Košice929,- Euremail
31200084047.1.2015odber plynuRWE Košice325,- Eur10/2011
376956681315.1.2015hlasové službyTelekom40,64 Eur55/2004
721913805419.1.2015energie-nedoplatokSSE Žilina138,70 Eur9/2012
14766.2.2015réžia zamest.stravnéŠJ-Martinská Žilina138,70 Eur20/2014
1500886.2.2015vývoz odpad ŠJMitelham Žilina9,60 Eur12/2014
1500566.2.2015výkon služieb, prác opráv, paušál za mes.január2105Žilbyt Žilina457,80 Eur520/2014
57705208469.2.2015hlasové službyTelekom40,56 Eur55/2004
31200084049.2.2015odber plynRWE Košice325,Eur10/2011
2015048916.2.2015kontrola hydrantov MŠGajos L. Mikuláš21,28 Eur58/2012
14824.3.2015stravné zamest. ŠJŠJ Martinská Žilina113,88 Eur20/2014
1501294.3.2015výkon služieb, prác,opráv, paušál za mes.februárŽilbyt Žilina457,80 Eur520/2014
31200084049.3.2015odber plynRWE Košice325,Eur10/2011
57714947759.3.2015hlasové služby Telekom40,56Eur55/2014
1001809.3.2015vývoz kuch.odpad ŠJMitelham Žilina9,48 Eur12/2014
315101947030.3.2015vodnéSEVAK Žilina38,33 Eur3321796/12
15028331.3.2015vývoz kuch. odpad ŠJMItelham Žilina9,72 Eur12/2014
1503471.4.2015metodika UPInfra Veľké Leváre12,89 Euremail
14888.4.2015réžia zamest. MŠ-ŠJZŠ-ŠJ Martinská Žilina166,44 Eur20/2014
27724343269.4.2015hlasové službyTelekom40,58 Eur55/2004
52000572969.4.2015odber plynuRWE Košice325,- Eur10/2011
20155179016.4.2015BOZP-POGajos L. Mikuláš95,60 Eur58/2012
201515012916.4.2015výkon služieb paušál mesiac marec 2015Žilbyt Žilina457,80 Eur520/2014
00041520.4.2015Učebná pomôckaMatador Púchov279,90 Euremail
15056924.4.2015Metodika MŠInfra V. Leváre18,79 Euremail
201515019428.4.2015výkon služieb paušál
mesiac apríl 2015
Žilbyt Žilina457,80 Eur520/2014
2151069728.4.2015MTZ- MŠ vankúše,paplónyNomiland Košice268,40 Euremail
20151502507.5.2015výkon služieb paušál
mesiac máj 2015
Žilbyt Žilina457,80 Eur520/2014
77734043077.5.2015hlasové službyTelekom40,56 Eur55/004
1494/20157.5.2015stravné zamest. MŠŠJ Martinská Žilina129,94 Eur20/2014
31200084047.5.2015odber plynRWE Košice325,- Eur10/2011
1621307862/201512.5.2015plat.výmer komunálny odpad MŠ r.2015Mesto Žilina259,20 Eur
7219138315.5.2015elektrická energiaSSE Žilina97,- Eur9/2012
10401522.5.2015kuch.odpad ŠJALL SERVICE Žilina16,56 Eur11/2015
50152.6.2015réžia zamest. MŠŠJ Martinská Žilina138,70 eur20/2014
5002767222.6.2015škol.časopisy-predplatnéSlovenská pošta Žilina10,60 Eure-mail
31200084045.6.2015plyn odberRWE Košice325,- Eur10/2011
1503315.6.2015paušál za služby mes.jún 2015Žilbyt Žilina457,80 Eur520/2014
17743578758.6.2015hlasové službyTelekom40,56 Eur55/2004
13501519.6.2015biologický kuch. odpad odber vývozALL.Service, s.r.o Žilina21,24 Eur11/2015
2015334522.6.2015vypracovanie BOZP prac.protokol MŠGajos L. Mikuláš 72,- Eur58/2012
1543021024.6.2015vývoz fekálií žumpa MŠBytterm Saleziánska Žilina271,92 Eur1/2015
2015376425.6.2015činnosť PO-BOZP 2.štvťrok 2015Gajos L. Mikuláš 95,60 Eur58/2012
2015014830.6.2015nákup TonerCODES Žilina31,80 Eure-mail
31510437736.7.2015vodné MŠSEVAK Žilina46,- Eur3321796/2012
1970156.7.2015biolog.kuch.odpad ŠJ vývozALL.SERVICEs.r.o. Žilina15,84 Eur11/2015
31200084048.7.2015zemný plyn odberRWE Košice325,-Eur10/2011
20151503908.7.2015paušál údržby za júl 2015Žilbyt Nanterská Žilina457,80 Eur520/2014
15088.7.2015réžia zamest. MŠ za jún 2015ZŠ-ŠJ Martinská Žilina181,04 Eur20/2014
67750787413.7.2015hlasové službyTelekom43,16 Eur55/2004
1543025727.7.2015rozbor odpadu vývoz septik MŠBytterm Žilina131,14 Eur1/2015
201544834.8.2015kurz prvej pomoci MŠGajos, L. MIkuláš22,80 Eur58/2012
87762607507.8.2015hlasové službyTelekom40,56 Eur55/2004
312000840410.8.2015zemný plynRWE Košice325,- Eur10/2011
15043812.8.2015paušál údržby za mesiac august 2015Žilbyt Žilina457,80 Eur520/2014
158080368119.8.2015stravné lístky zamest. MŠVaša Slovensko s.r.o.Žilina87,20 Eur4/2015
201504320.8.2015psychotréning zamest. MŠIPV Eduko Žilina25,- Eure-mail
2015031321.8.2015OOPPACAPOS Sasinkova Žilina189,92 Eur2/2015
1544192.9.2015metodika,publikácia MŠRedakcia škola Bratislava16,60 Eure-mail
215158123.9.2015publikácia MŠNakladateľstvo Rabbe Bratislava64,- Eure-mail
31200084047.9.2015odber plynuRWE-Košice325,- Eur10/2011
1504997.9.2015paušál údržba za 9.mes.2015Žilbyt Žilina457,80 Eur520/2014
37772129469.9.2015hlasové službyTelekom40,56 Eur55/2004
2015563828.9.2015činnosť BOZP-POGajos L. Mikuláš95,60 Eur58/2012
1621307862201528.9.2015vývoz komun.odpad MŠMesto Žilina5,76 Eurplatobný výmer
31510681161.10.2015vodnéSEVAK Žilina18,61 Eur3321179612
57781576448.10.2015telek.službyTelekom59,35 Eur55/2014
31200084048.10.2015odber plynRWE Košice325,- Eur10/2011
2151892512.10.2015publikácia MŠRabbe Bratislava19,- Euremail
09/2015151512.10.2015réžia zamestnancov ŠJZŠ-ŠJ Martinská Žilina157,68 Eur21/2015
15054314.10.2015paušál výkon opráv,údržby za mesiac október 2015Žilbyt Žilina457,80 Eur520/2014
31401516.10.2015vývoz odpadu ŠJAll .Servise s.r.o. Vysokoškolákov Žilina16,20 Eur11/2015
2160506619.10.2015Učebné pomôckyNomiland Košice505.50 Euremail
5160198029.10.2015pracovné zošity MŠNomiland Košice100,99 Euremail
15225.11.2015réžia zamestnancom ŠJZŠ-ŠJ Martinská Žilina164,98 Eur21/2015
312000084045.11.2015odber plynuRWE Košice325,_ Eur10/2011
1506016.11.2015paušál výkon opráv a údržby za mesiac nov. 2015Žilbyt Žilina457,80 Eur520/2014
3760156.11.2015vývoz odpadu ŠJALL.Service Vysokoškolákov Žilina25,92 Eur11/2015
07791416789.11.2015hlasové službyTelekom 45,84 Eur55/2014
179/201511.11.2015revízia komína,dymovoduStav komín Jozef Putyra Dlhé Pole36,- Eur9/2015
20151010923.11.2015licencia aktivácie WIN DHM r. 2016Ka soft.s.r.o. Vysokoškolákov Žilina28,68 Eur8/2015
50127672225.11.2015odber školské časopisy na rok 2016Slovenská pošta Bratislava20,20 Euremail
11201515299.12.2015réžia zamestnancom ŠJZŠ-ŠJ Martinská Žilina162,06 Eur21/2015
4260159.12.2015vývoz odpad ŠJALL.Servise Vysokoškolákov Žilina14,76 Eur11/2015
97800486209.12.2015hlasové službyTelekom28,06 Eur55/2014
201575559.12.2015služby BOZP, POGajos L. Mikuláš95,60 Eur58/2012
1506469.12.2015paušál výkonov a opráv údržby MŠ za 12.2015Žilbyt Žilina457,80 Eur520/2014
216087169.12.2015nákup UPNomiland Košice136,40 Euremail
7219138615.12.2015odber elektrickej energieSSE Žilina97,- Eur31/2014
16131167016.12.2015nákup UPStiefel Eurakart Ružinov Bratislava714,30 Eur10/2015
153718.12.2015réžia zamestnancom ŠJ stravnéZŠ-ŠJ Martinska Žilina121,18 Eur21/2015
101600279729.12.2015nákup MTZ pieskovisko, záhradná hojdačkaDema a.s. Dlhá Senica1.490,- Eur13/2015
46801530.12.2015odpad ŠJ vývozALL.Service s.r.o. Vysokoškolákov Žilina6.12 Eur11/2015
478096394411.1.2016hlasové službyTelekom33,55 Eur27/2015
312000840412.1.2016odber plynuRWE Košice274,- Eur10/2011
721913805525.1.2016odber elektrickej energieSSE Žilina64,68 Eur31/2014
315109803125.1.2016vodnéSEVAK Žilina58,04 Eur3321179612
16001425.1.2016paušál výkonov a opráv údržby MŠ za mesiac január 2016Žilbyt Žilina457,80 Eur520/2014
1201615453.2.2016réžia ŠJ zamestnancov
odber obedov
ŠJ Martinská Žilina125,56 Eur21/2015
162130786220153.2.2016vývoz komunálneho odpadu v MŠMesto Žilina259,20 Eurplatobný výmer 2015 dodatočný
31200084045.2.2016odber plynuRWE Košice274,- Eur10/2011
4300165.2.2016vývoz biologický odpad ŠJALL.Service Žilina 16,56 Eur11/2015
67818888788168.2.2016hlasové službyTelekom35,52 Eur27/2015
201605189.2.2016revízie hydrantov POGajos. Lipt. Mikuláš27,16 Eur58/2012
01616007211.2.2016paušál výkonov a opráv údržby MŠ za mesiac február 2016Žilbyt Žilina457,80 Eur520/2014
201600615.2.2016školenie zamestnancovIPV Eduko Žilina25,-Eur2/2016
035201615.2.2016čistenie kanalizácie ŠJŠmárik Milan Dedinská Žilina45,- Eur1/2016
13180027782915.2.2016elektrická energia odberSSE Zilina103,- Eur31/2004
112202000824.2.2016nákup tlačiváŠEVT Banská Bystrica16,10 Eur4/2016
10160040761.3.2016nákup vahadlová hojdačkaDema Senica662,40 Eur3/2016
162139764320162.3.2016platobný výmer komunálny odpad MŠMesto Žilina293,76 Eurplat.výmer 2016
312000084046.3.2016plyn odberRWE Košice274,- Eur10/2011
1553/20166.3.2016odber obedov réžia zamest. MŠZŠ-ŠJ Martinská Žilina144,54 Eur21/2015
201697827974746.3.2016hlasové službyTelekom35,78 Eur27/2015
2016/16013111.3.2016výkon služieb opráv údržby paušálŽilbyt Žilina457,80 Eur520/2014
102001611.3.2016vývoz biolog.odpad ŠJALL.Service Žilina15,12 Eur11/2015
016/131800027782915.3.2016odber elektrická energia SSE Žilina103,- Eur31/2014
316101868030.3.2016vodnéSEVAK Žilina38,33 Eur3321179612
201617824.4.2016činnosť BOZP a POGajos s.r.o. Lipt.Mikuláš95,60 Eur58/2012
201615626.4.2016odber obedov zamest. MŠ , réžiaZŠ-ŠJ Martinská Žilina137,24 Eur21/2015
31200084047.4.2016dodávka plynuRWE Košice274,- Eur10/2011
2016227657.4.2016UP - MŠSilkom Multimédia Žilina199,90 Eur7/2016
14700168.4.2016odvoz biolog.odpadu ŠJAll.Service Vysokoškolákov Žilina7,92 Eur11/2015
1602408.4.2016výkon služieb opráv paušál za apríl 2016Žilbyt Žilina457,80 Eur520/2014
178373220911.4.2016hlasové služby Telekom36,59 Eur27/2015
2016001612.4.2016revíze elektr.zariadení a blezkozvodov MŠREZ Michalovič VIšňové249,60 Eur6/2016
13180027782915.4.2016odber elektrickej energieSSE Žilina103,Eur31/2014
201602829.4.2016oprava signaliz.zariadenia v MŠELMIST K.N.Mesto168,- Eur5/2016
1603045.5.2016výkon havarijnej služby údržba opráv paušál za.máj 2016Žilbyt Žilina457,80 Eur520/2014
201615725.5.2016odber obedov réžia zamest.MŠ za mesiac apríl 2016ZŠ-ŠJ Martinská Žilina172,28 Eur21/2015
22400166.5.2016odvoz biolog.odpad ŠJALL.SERVICE Vysokoškolákov Žilina16,39, Eur11/2015
87846567106.5.2016hlasové službyTelekom35,78 Eur27/2015
3120084046.5.2016odber plynuRWE Košice274,- Eur10/2011
11201612.5.2016revízie plynového zariadenia MŠDEOS Samula Timona Žilina96,- Eur8/2016
13180027782916.5.2016odber elektr.energieSSE Žilina103,- Eur31/2014
167005519.5.2016odber odborných časopisov MŠ na škol.rok 2016/2017ARES s.r.o.Bratislava31,80 Eur11/2016
15826.6.2016réžia zamestnancov MŠ
odber obedov
ŠJ Martinská Žilina175,02 Eur21/2016
6002767226.6.2016školské časopisySlovenská pošta11,60 Eur13/2016
67855806746.6.2016hlasové službyTelekom35,78 Eur27/2015
27900166.6.2016odvoz biolog.odpad ŠJAll.servise Žilina38,52 Eur11/2015
1604088.6.2016výkon služieb oprávŽilbyt žilina457,80 Eur520/2014
31200084048.6.2016odber plynuRWE Košice274,- Eur3/2014
7219138315.6.2016odber elektr. energiaSSE Žilina103,- Eur31/2014
718201620.6.2016výkon prác závad elektr.zariadenia v MŠR.E.Z. Višňové272,68 Eur10/2016
201651430.6.2016nákup UPElarin s.r.o. Trnkov494,- Eur12/2016
31610443914.7.2016vodnéSEVAK62,42 Eur3321796/2012
1605294.7.2016výkon opráv údržby služby, paušálŽilbyt Žilina457,-80 Eur520/2014
159211.7.2016réžia ŠJ zamestnancov MŠŠJ Martinská Žilina181,04 Eur21/2016
2016432811.7.2016činnosť BOZP TPOGajos s.r.o. L. MIkuláš95,60 Eur58/2012
878651508611.7.2016hlasové služby, internetTelekom35,78 Eur27/2015
312000840411.7.2016odber plynuRWE Košice274,- Eur3/2014
13180027782911.7.2016odber elektr.energiaSSE Žilina103,- Eur31/2014
201602919.7.2016školenie zamestnancov MŠIPV Eduko Žilina75,- Eur15/2016
337001619.7.2016odvoz biolog. odpad ŠJALL.Sevice Žilina22.68 Eur11/2015
16800088351.8.2016stravné lístky zamest.MŠVaša Slovenko Žilina125,60 Eur18/2016
1606132.8.2016paušál výkon služieb oprávŽilbyt s.r.o. Žilina457,80 Eur520/2014
27874412039.8.2016hlasové službyTelekom35,78 Eur27/2015
312000840410.8.2016odber plynuRWE Košice274,- Eur3/2014
201607006510.8.2016nákup hračkyDráčik DUVI Žilina301,03 Eur20/2016
160011312.8./2016nákup stolíky do pieskoviskaEnercom Nitra379,20 Eur14/2016
13180027782915.8.2016odber elektr.energieSSE Žilina103,- Eur31/2014
00000021630.8.2016nákup kresliace potrebySLOVPAP Žilina219,70 Eur19/2016
00000031630.8.2016kancelárske potrebySLOVPAP Žilina177,49 Eur23/2016
208201631.8.2016oprava fasády budovy MŠCOLOSEO s.r.o. V. Spanyola Žilina11.966,04 Eurč.7/2016
517001005.9.2016nákup pracovné listyNomiland Košice78,68 Eur22/2016
1606686.9.2016paušál výkon služieb oprávŽilbyt s.r.o. Žilina457,80 Eur520/2014
20160700656.9.2016nákup hračkyDráčik Duvi Źilina301,03 Eur20/2016
21820167.9.2016stavebné práceColoseo s.r.o. Žilina2.940.96 Eurč.7/1/2016
47883709487.9.2016hlasové službyTelekom35,78 Eur27/2015
16088814.9.2016odborná publikáciaInfra Velké Leváre41,89 Euremail
312000840415.9.2016odber plynuRWE Košice274- Eur3/2014
13180027782915.9.2016odber elektrická energiaSSE Žilina103,- Eur31/2014
109201620.9.2016stavebné,natieračské práceColoseo s.r.o Žilina991,09 Eur21/2016
160004526.9..2016servis váhy ŠJMiloš Piesecký Rosina25,- Eur24/2016
30201629.9.2016kontrolaplyn.zariadeníDEOS Žilina60,- Eur26/2016
201665493.10.2016BOZP -T PO činnosťGajos L. Mikuláš95,60 Eur58/2012
1608013.10.2016paušal službyŽilbyt Žilina457,80 Eur520/2014
5163186464.10.2016overenie kuch. váhySlov.legálna meteol.Banská Bysrica27,- Eur25/2016
920165.10.2016réžia zamestnancov MŠZŠ Martinská Žilina138,70 Eur21/2016
31200084047.10.2016odber plynuInnogy Košice274,. Eur3/2014
278930496010.10.2016hlasové službyTelekom35,78 Eur27/2015
316107215612.10.2016vodnéSEVAK Žilina10,96 Eur3321179612
13180027782915.10.2016odber elektr. energiaSSE Žilina103,- Eur31/2014
1609224.11.2016paušál služiebŽilbyt Žilina457,80 Eur520/2014
100164.11.2016réžia stravné zamest. MŠZŠ Martinská Žilina132,86 Eur21/2016
46100164.11.2016odber biolog. odpadu ŠJAll.Servise Žilina4,32,- Eur11/2015
52300164.11.2016odber biolog.odpaduAll.Servise Žilina12,60 Eur11/2016
37902394187.11.2016hlasové službyTelekom35,78,- Eur27/2015
31200084047.11.2016odber plynuInnogy Košice274,- Eur3/2014
184/20168.11.2016revízia komína plyn.zariadeniaStavkomín J.Putyra Dlhé Pole30,- Eur28/2016
13180027782915.11.2016odber eletrickej energieSSE Žilina103,- Eur31/2014
201606821.11.2016školenie zamest. MŠ psychol. trening IPV Eduko Žilina25,- Eur27/2016
20161012124.11.2016ročná licencia WinDHMKa.soft s.r.o. Kolárovice28.68 Eur30/2016
2016182528.11.2016publikácia Predpr.vzdelávanie MŠM.Medlen s.r.o. Bratislava16.70 Eure-mail
2016001930.11.2016OOPP-pracovné odevyARGO-DM V.Spanyola Žilina103,37 Eur17/2016
455161472030.11.2016nákup notebookPlay Elektonics Kragujevská Žilina320,15 Eur32/2016
22165109430.11.2016nákup učebné pomôckyHobla Levice242,88 Eur31/2016
4320161.12.2016školenie zamestnanec kuričDEOS S. Timona Žilina60,- Eur29/2016
1610472.12.2016paušál služiebŽilbyt Žilina457,60 Eur520/2014
58500162.12.2016odber biol. odpaduAll.Service Žilina12,96 Eur11/2016
16175.12.2016réžia stravné zamestnancovŠJ Martinská Žilina122,64 Eur21/2016
77911791028.12.216hlasové službyTelekom35,78 Eur27/2015
201682238.12.2016BOZP, PO TPOGajos L. Mikuláš95,60 Eur58/2012
13180027782915.12.2016odber elektr. energiaSSE Žilina103,- Eur31/2014
201603019.12.2016nákup odborná publikáciaIPV A.Bernoláka Žilina18,- Eur34/2016
162222.12.2016réžia stravné ŠJŠJ Martinská Žilina115,34 Eur21/2016
160027327.12.2016nákup hracie prvky, kolotoč, pružinové hojdačkyEnercom Nitra Novozámocka Nitra1.848, - Eur35/2016
316109333527.12.2016vodnéSEVAK Žilina52,56 Eur332119612
201601429.12.2016výmena podlahy PVC šatňa MŠPodlahy DM Na Sihoti Žilina631,44 Eur33/2016
312000840430.12.2016odber plynuInnogy Košice308,62 Eur3/2014
Poznámka: ukončené dňa 30.12.2016Faktúry od 01.01.2017 zverejňovanéweb stránka
egov.zilina.sk