Prerušenie prevádzky MŠ

Milí rodičia.

Riaditeľstvo materskej školy oznamuje.

Dňa 15.11.2023 bude prerušená prevádzka materskej školy.

Všetky deti budú odhlásené zo stravy ŠJ Limbová, Žilina.

 

Dôvod : Príloha : Oznámenie o prerušení distribúcie EE. / príloha EE /

Ďakujeme.