!!! OZNAM !!!

Milí rodičia,

na základe rozhodnutia RÚVZ Žilina sa prevádzka materskej školy PRERUŠUJE,

od piatku 13.05.2022 do štvrtka 19.05.2022 vrátane,

z dôvodu zvýšených akútnych respiračných ochorení, epidémia chrípky.

Prevádzka MŠ bude opäť v prevádzke od 20.05.2022 t.j. v piatok.

Všetky deti sú odhlásené v ŠJ Limbová zo stravy.

Riaditeľka MŠ.