OZNAM

Milí rodičia,

na základe rozhodnutia RÚVZ Žilina sa prevádzka materskej školy

     PRERUŠUJE,

od utorka 19.12.2023 do pondelka 25.12.2023 vrátane.

 

Z dôvodu zvýšených akútnych respiračných ochorení.

Prevádzka MŠ bude opäť v prevádzke od 08.01.2024 t.j. v pondelok

Všetky deti sú odhlásené v ŠJ Limbová zo stravy.

Príloha:

RUVZ Rozhodnutie