Vitajte na stránkach MŠ Študentská


Materská škola Študentská sa nachádza v prímestskej časti mesta Žilina, časť Považský Chlmec. Dvojtriedna materská škola s právnou subjektivitou je umiestnená v prízemnej účelovej budove v tichom prostredí obklopená zeleňou.

NÁSTUP DO MŠ 02.09.2020 POKYNY PRE RODIČOV K NÁSTUPU DETÍ DO MŠ Školský rok 2020/2021 začína v stredu 2. septembra 2020. Prevádzka materskej škola je denne počas pracovných dní od 6:30 hod.  [ viac ... ]

Rozpis denných činností MŠ

MŠ je v prevádzke od 6.30 hod. do 16:30 hod. Rozpis denných činností Denný poriadok mladšej vekovej skupiny 3 – 4 ročných detí: Vyučujúce: triedna p. učiteľka: Alena Šebíková pani riaditeľka: Marcela Čamatejová    [ viac ... ]

Rozhodnutia o prijatí / neprijatí dieťaťa do materskej školy na školský rok 2020/2021   Riaditeľstvo materskej školy oznamuje zákonným zástupcom, ktorí zaslali žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ od septembra 2020, všetky  [ viac ... ]

Záujem o MŠ od 15. júna 2020  vzhľadom k tomu, že sa materské školy od 15. júna 2020 otvárajú pre všetky deti, žiadame Vás, ak máte záujem o MŠ pre Vaše dieťa,  [ viac ... ]

Usmernenie k prevádzke otvorenia materskej školy: Usmernenie k prevádzke MŠ   Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení MŠ: Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení MŠ.

Vážení rodičia. Na základe pokynov zriaďovateľa mesta Žilina, zisťujeme záujem rodičov detí ktorí majú záujem – chcú od 01.06.2020 prihlásiť svoje dieťa do MŠ. Záujem prihlásenia žiadame zaslať na e-mail  [ viac ... ]

Dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení v budove MŠ pri podávaní žiadosti prijímania detí do materskej školy Vstup a pobyt v priestoroch školy ( vo vonkajších aj vnútorných priestoroch len s prekrytými hornými dýchacími cestami napr. (rúško,  [ viac ... ]

/Aktivity – máj 2020/ Prajeme Vám príjemnú zábavu. Tešíme sa na vás.                                      [ viac ... ]

Zápis do mš – stiahnuť tu   Elektronický formulár:   https://forms.gle/S3hGW1ks2ePTvPeG6    

/Aktivity – rozvoj reči, rozvoj myslenia, grafomotorika, básničky a úlohy pre predškolákov/ Očká, očká pozerajte. Ušká, ušká počúvajte. Rúčky, vy nič nechytajte a vy, nôžky, nešúchajte, len ma pekne počúvajte. (ukazovať  [ viac ... ]