Mesačný príspevok

Oznam

Mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole je určený vo výške 35€ , podľa príslušného všeobecne záväzného nariadenia zriaďovateľa Mesto Žilina VZN 18/2023, s účinnosťou od 01. 01. 2024.

VZN-18-2023