PREDŠKOLÁK

Milí rodičia predškolákov !

Domáca príprava s predškolákom by mala prebiehať hravou, nenútenou formou. Vhodné je podporovať vnútornú motiváciu dieťaťa. Dieťa je v období predškoláka malým bádateľom, rado objavuje zákonitosti okolitého sveta. Preto je dôležité túto jeho prirodzenú potrebu naplniť čo najtrpezlivejšie, aj keď sa dieťaťu nedarí tak, ako by sme si predstavovali. S dieťaťom je potrebné cvičiť pravidelne, nie však príliš dlho (maximálne 20 minút denne). Rodič sa musí dieťaťu venovať naplno a aktívne, vhodné je preto prerušiť všetky ostatné činnosti.

***

                ,, Nástup do školy je v živote každého dieťaťa veľkou udalosťou. Tento deň predstavuje míľnik                                 v jeho doterajšom vývine a zároveň začiatok novej životnej etapy. ”

Zápis do školy je pre dieťa zväčša prvé zoznámenie sa so školským prostredím, pani učiteľkami a ostatnými pracovníkmi školy. Tento rok bude špecifický tým, že zápisy prebehnú bez prítomnosti detí. Zápisy do prvého ročníka základnej školy prebehnú v termíne medzi 15. a 30. aprílom 2020. Aj napriek tomu, ak rodičia uvažujú o odklade školskej dochádzky, ak ich dieťa do 31.8.2020 dovŕši šesť rokov, je povinnosťou rodiča zapísať dieťa na niektorú zo základných škôl.

***

10 tipov, ako uľahčiť svojmu dieťaťu začiatok školskej práce

  1. Veďte dieťa k tomu, aby pozorne počúvalo rozprávky.
  2. Keď od dieťaťa niečo žiadate, buďte dôslední v splnení požiadavky.
  3. Keď spolu trávite čas napr. idete na prechádzku, veďte ho k tomu, aby si všímalo kvety, zvieratá, zmeny okolo seba.
  4. Veďte dieťa k tomu, aby sa sústredilo na jednu činnosť.
  5. Vyžadujte od neho jasnú a správnu odpoveď.
  6. Veďte ho k návyku, aby denne vykonávalo drobné domáce úlohy alebo práce.
  7. Vyžadujte, aby si po hre upratalo hračky.
  8. Buďte mu príkladom v „čarovných slovíčkach“ – dobrý deň, ďakujem, prosím.
  9. Veďte ho k tomu, aby dokončilo začatú hru.
  10. Majte pravidelný režim, veďte ho k návyku, aby chodilo v pravidelnom čase spávať, aby pravidelne vstávalo, stravovalo sa, aby si vždy umývalo ruky pred jedlom a pod.

/CMŠ a CZŠ J. K./

***