Oznam

Riaditeľstvo Materskej školy oznamuje rodičom, že prevádzka MŠ začína v školskom roku 2023/2024

 dňom 4.9.2023 v pondelok, od 6.30 do 16.30 hodiny.

Rozdelenie detí do tried bude zverejnené vo vstupnej chodbe MŠ na nástenke.

Zoznam vecí potrebných do MŠ:

  • pevné prezuvky,
  • pyžamo,
  • pohodlné oblečenie,
  • náhradné veci v skrinke (spodná bielizeň, ponožky, tričko, nohavice …)

VŠETKY VECI, KTORÉ BUDE MAŤ DIEŤA V MATERSKEJ ŠKOLE MUSIA BYŤ OZNAČENÉ MENOM.

Tešíme sa na stretnutie s Vami 🙂 !