Informačná povinnosť

Ochrana osobných údajov

15-GDPR-Informácie DO k spracúvaniu údajov – COVID-19 – 202006-ŠKOLSTVO – MŠ Pov.Chlmec

 

09-GDPR-Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa – 201910-MŠ Študentská,Žilina