Informačná povinnosť

Informačná povinnosť

09-GDPR-Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa – 201910-MŠ Študentská,Žilina