ROZHODNUTIA

Rozhodnutia o prijatí / neprijatí

Vázení rodičia,

rozhodnutia o prijatí / neprijatí dieťaťa do materskej školy na školský rok 2021/2022,

sa budú odovzdávať osobne do vlastných rúk zákonných zástupcov v kancelárii riaditeľky MŠ:

 

v dňoch 11. 06. 2021 /piatok/ a 14. 06. 2021 /pondelok/

 

v čase od 8.00 hod. do 16.30 hod.

Riaditeľka MŠ.