Vitajte na stránkach MŠ Študentská


Materská škola Študentská sa nachádza v prímestskej časti mesta Žilina, časť Považský Chlmec. Dvojtriedna materská škola s právnou subjektivitou je umiestnená v prízemnej účelovej budove v tichom prostredí obklopená zeleňou.

Milí rodičia. Riaditeľstvo materskej školy oznamuje prerušenie prevádzky MŠ počas letných prázdnin od 24.7.2023. Prajeme Vám aj Vašim deťom pekné prázdniny plné slnka, radosti a nezabudnuteľných zážitkov. MŠ bude v  [ viac ... ]

Rozhodnutia o prijatí / neprijatí dieťaťa do materskej školy na školský rok 2023/2024 Riaditeľstvo materskej školy oznamuje zákonným zástupcom, ktorí zaslali žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ od septembra 2023,  [ viac ... ]

Milé naše mamičky,   príjmite naše pozvanie na slávnostné popoludnia pri príležitosti   D Ň A    M A T I E K ktoré sa uskutočnia   16. mája 2023 /  [ viac ... ]

OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE – zmena úhrady stravného príloha: Zmena úhrady stravného  

Oznam

Všeobecné záväzné nariadenie VZN č. 3-2023

Zmena úhrady stravného od 01. 01. 2023 /tu: Zmena úhrady stravného /

Milí rodičia predškolákov ! Príprava s predškolákom by mala prebiehať hravou, nenútenou formou. Vhodné je podporovať vnútornú motiváciu dieťaťa. Dieťa je v období predškoláka malým bádateľom, rado objavuje zákonitosti okolitého  [ viac ... ]

Stiahnite si náš školský časopis pod názvom „Veselé detičky – múdre hlavičky“ Jar – Veselé detičky, múdre hlavičky_05 Zima – Veselé detičky múdre hlavičky_04 Vianoce – Veselé detičky múdre hlavičky_03  [ viac ... ]

MŠ je v prevádzke od 6.30 hod. do 16:30 hod. Rozpis denných činností Denný poriadok mladšej vekovej skupiny 3 – 4 ročných detí:   06:30                     [ viac ... ]

Prevencia nákazy COVID-19