Deň MATIEK

Milé naše mamičky,

 

príjmite naše pozvanie na slávnostné popoludnia pri príležitosti

 

D Ň A    M A T I E K

ktoré sa uskutočnia

 

16. mája 2023 / utorok / o 15.30 hod. v 1. triede

 

A

 

17. mája 2023 / streda / o 15.30 hod. v 2 triede

 

Tešíme sa na Vás !