Správa o VV činnosti 2020/2021

09-GDPR-Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa – 202103-MŠ Študentská

Informačná povinnosť

Správa o VV činnosti 2019/2020

Správa o VV činnosti 2018/2019

Správa o VV činnosti 2017/2018