Vitajte na stránkach MŠ Študentská


Materská škola Študentská sa nachádza v prímestskej časti mesta Žilina, časť Považský Chlmec. Dvojtriedna materská škola s právnou subjektivitou je umiestnená v prízemnej účelovej budove v tichom prostredí obklopená zeleňou.

Milé naše mamičky,   príjmite naše pozvanie na slávnostné popoludnia pri príležitosti   D Ň A    M A T I E K ktoré sa uskutočnia   16. mája 2023 /  [ viac ... ]

OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE – zmena úhrady stravného príloha: Zmena úhrady stravného  

Zápis do Materskej školy na školský rok 2023/2024. Prijímanie deti do Materskej školy, Študentská 15/3 Žilina, na školský rok 2023/2024 sa uskutoční  v zmysle platných predpisov. Zápis sa bude konať  [ viac ... ]

Oznam

Všeobecné záväzné nariadenie VZN č. 3-2023

Zmena úhrady stravného od 01. 01. 2023 /tu: Zmena úhrady stravného /

Prerušenie prevádzky MŠ

     

Rozhodnutie

Rozhodnutie RÚVZ

OZNAM

Milí rodičia, na základe rozhodnutia RÚVZ Žilina sa prevádzka materskej školy      PRERUŠUJE, od štvrtku 08.12.2022 do stredy 14.12.2022 vrátane.   Z dôvodu zvýšených akútnych respiračných ochorení. Prevádzka MŠ bude  [ viac ... ]

Oznam

            Na základe informácie odborom školstva Žilina, ak u niekoho nastala zmena, ktorá má vplyv na získanie dotácie na stravu dieťaťa od mesiaca november, je potrebné túto zmenu oznámiť riaditeľke  [ viac ... ]