Archív pre ‘Aktuality’

Oznam

Milí rodičia,  srdečne Vás pozývame na stretnutie rodičov detí,            na PLENÁRNE RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE, ktoré sa uskutoční dňa 20.09.2022 /utorok/ o 15:45 hod. ! Účasť na rodičovskom združení prisľúbila vedúca školskej jedálne Ing. Mária Segiňová, ktorá  [ viac ... ]

Vitaj v škôlke !

Prevádzka MŠ bude pokračovať v normálnom režime od 6,30 hod. – 16,30 hod. Dňa : 2. 9. 2022 / piatok/. Zelená otvoreným školám Bezpríznakovosť Oznam pre osoby vstupujúce do objektu MŠ

OZNAM Školská jedáleň

Stravné na mesiac SEPTEMBER 2022 uhradiť do 26.8.2022 – do uvedeného termínu musí byť stravné pripísané na účte stravníka, alebo odovzdané potvrdenie o úhrade. PREDPIS PLATBY NA MESIAC SEPTEMBER  

Rozhodnutie MŠVVaŠ SR

Rozhodnutie MŠVVaŠ SR s účinnosťou od 01.09.2022: TU

!!! OZNAM !!!

Dotácia na stravovanie od 01.07.2022 informácie pre rodičov Od 1. júla 2022 vstupuje do platnosti zákon č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva  [ viac ... ]

Rozhodnutia …

Rozhodnutia o prijatí / neprijatí dieťaťa do MŠ Milí rodičia. Rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ sú zaslané do elektronickej schránky. V prípade, že ste si neprevzali elektronické rozhodnutie o prijatí/neprijatí Vášho dieťaťa do MŠ, alebo nemáte aktivovanú, zriadenú elektornickú  [ viac ... ]

Zápis do MŠ

Zápis detí do Materskej školy k 1.9.2022 na školský rok 2022/2023. Prijímanie detí do Materskej školy, Študentská 15/3 Žilina, na školský rok 2022/2023 bude v zmysle platných predpisov, po dohode termínu so zriaďovateľom Mestom Žilina,        na základe podávania  [ viac ... ]

Darujte nám 2% z dane

Vážení rodičia, využite aj v tomto roku možnosť rozhodnúť o Vašich 2% z dane. Budeme Vám vďační, ak nám prejavíte dôveru a podporu k rozvíjaniu našich aktivít v prospech Vašich detí. Darujte prosím Vaše 2% našej materskej škole prostredníctvom Žilinskej  [ viac ... ]

PREDŠKOLÁK

Milí rodičia predškolákov ! Príprava s predškolákom by mala prebiehať hravou, nenútenou formou. Vhodné je podporovať vnútornú motiváciu dieťaťa. Dieťa je v období predškoláka malým bádateľom, rado objavuje zákonitosti okolitého sveta. Preto je dôležité túto jeho prirodzenú potrebu naplniť čo  [ viac ... ]

Informácia 25.02.22

OSPRAVEDLNENIEDOCHÁDZKY: Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť  dieťa s povinným predprimárnym vzdelávaním na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 7 (dieťa s povinným predprimárnym vzdelávaním) po sebe idúcich  [ viac ... ]