Archív pre ‘Aktuality’

Deň MATIEK

Milé naše mamičky,   príjmite naše pozvanie na slávnostné popoludnia pri príležitosti   D Ň A    M A T I E K ktoré sa uskutočnia   16. mája 2023 / utorok / o 15.30 hod. v 1. triede   A  [ viac ... ]

OZNAM

OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE – zmena úhrady stravného príloha: Zmena úhrady stravného  

ZÁPIS

Zápis do Materskej školy na školský rok 2023/2024. Prijímanie deti do Materskej školy, Študentská 15/3 Žilina, na školský rok 2023/2024 sa uskutoční  v zmysle platných predpisov. Zápis sa bude konať po dohode termínu so zriaďovateľom Mestom Žilina, na základe písomnej  [ viac ... ]

Oznam

Všeobecné záväzné nariadenie VZN č. 3-2023

Zmena úhrady stravného

Zmena úhrady stravného od 01. 01. 2023 /tu: Zmena úhrady stravného /

Prerušenie prevádzky MŠ

     

Rozhodnutie

Rozhodnutie RÚVZ

OZNAM

Milí rodičia, na základe rozhodnutia RÚVZ Žilina sa prevádzka materskej školy      PRERUŠUJE, od štvrtku 08.12.2022 do stredy 14.12.2022 vrátane.   Z dôvodu zvýšených akútnych respiračných ochorení. Prevádzka MŠ bude opäť v prevádzke od 15.12.2022 t.j. vo štvrtok. Všetky deti  [ viac ... ]

Oznam

            Na základe informácie odborom školstva Žilina, ak u niekoho nastala zmena, ktorá má vplyv na získanie dotácie na stravu dieťaťa od mesiaca november, je potrebné túto zmenu oznámiť riaditeľke školy. Ak zmena nenastala nie je potrebné informovať riaditeľku školy.  [ viac ... ]