Jesenné prázdniny

Milí rodičia.

Riaditeľstvo materskej školy oznamuje.

Počas jesenných prázdnin dňa 30.10.2023 – 31.10.2023  materská škola
bude v prevádzke pre deti ktoré sú záväzne prihlásené.

Neprihlásené deti, budú zo stravy ŠJ odhlásené.

Ďakujeme .