OZNAM

Milí rodičia,

na základe rozhodnutia RÚVZ Žilina sa prevádzka materskej školy

     PRERUŠUJE,

od štvrtku 08.12.2022 do stredy 14.12.2022 vrátane.

 

Z dôvodu zvýšených akútnych respiračných ochorení.

Prevádzka MŠ bude opäť v prevádzke od 15.12.2022 t.j. vo štvrtok.

Všetky deti sú odhlásené v ŠJ Limbová zo stravy.

Riaditeľka MŠ.