MŠ je v prevádzke od 6.30 hod. do 16:30 hod.

Rozpis denných činností

Denný poriadok mladšej vekovej skupiny 3 – 4 ročných detí:

 •   06:30                    otvorenie prevádzky MŠ
 •   06:30 – 08:45         hry a činnosti podľa výberu detí, vzdelávacia aktivita, zdravotné cvičenie
 •   08:45 – 09:00         činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, desiata
 •   09:00 – 09:20         vzdelávacie aktivity          
 •   09:20 – 11:50         pobyt vonku, vzdelávacia aktivita
 •   11:50 – 12:15         činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, obed
 •   12:15 – 14:30         činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, odpočinok
 •   14:30 – 14:45         zdravotné cvičenie, činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, olovrant
 •   14:45 – 16:30         hry a činnosti podľa výberu detí individuálne – skupinové – frontálne, hodnotenie dňa
 •   16:30                    ukončenie prevádzky MŠ
 
 
Denný poriadok staršej vekovej skupiny 5 – 6 ročných detí
 •  06:30 – 07:00         hry a činnosti podľa výberu detí v 1. triede
 •  07:00 – 09:10         hry a činnosti podľa výberu detí, zdravotné cvičenie
 •  09:10 – 09:25         činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, desiata
 •  09:25 – 10:05         vzdelávacie aktivity
 •  10:05 – 12:10         pobyt vonku, vzdelávacia aktivita
 •  12:10 – 12:30         činnosti zabezpečujúce životosprávuosobná hygiena, obed
 •  12:30 – 14:00         činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, odpočinok
 •  14:00 – 14:20         zdravotné cvičenie,činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, olovrant
 •  14:20 – 16:00         hry a činnosti podľa výberu detí individuálne – skupinové – frontálne, krúžková činnosť
 •  16:00 – 16:30         hry a činnosti podľa výberu detí v 1. triede