OZNAM Školská jedáleň

Stravné na mesiac SEPTEMBER 2022 uhradiť do 26.8.2022 – do uvedeného termínu musí byť stravné pripísané na účte stravníka, alebo odovzdané potvrdenie o úhrade.

PREDPIS PLATBY NA MESIAC SEPTEMBER