Zápis do MŠ 2021/2022

Zápis do Materskej školy na školský rok 2021/2022.

Prijímanie detí do Materskej školy, Študentská 15/3, Žilina

pre školský rok 2021/2022 bude v zmysle platných predpisov a po dohode termínu so zriaďovateľom, prebiehať na základe podania písomnej žiadosti

v dňoch 12. – 14. mája 2021.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný riaditeľke materskej školy doručiť písomnú žiadosť s potvrdením o zdravotnom stave a očkovaní dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Spôsob podávania žiadosti je závislý od epidemiologickej situácie v čase podávania žiadosti. O tejto skutočnosti budeme rodičov včas informovať.

Tlačivo, žiadosť si môžu záujemcovia prevziať v materskej škole, alebo TU – žiadosť  .