Materská škola,

organizuje  v spolupráci so súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva Žilina besedu pre rodičov detí predškolského veku pod názvom:

             Vykročme správne do školy!

ktorá sa uskutoční v priestoroch II. triedy MŠ

dňa  30. 01. 2020 o 16.00hod.

Z organizačných dôvodov zrušené.

Beseda sa uskutoční v náhradnom termíne dňa 20.2.2020 /štvrtok/ 16.00 hod.