Vitajte škôlkári

Milé deti,

po letných prázdninách Vás srdečne vítame v našej materskej škole a želáme Vám veľa pekných chvíľ v novom školskom roku 2018 – 2019.

Máme tu september a ti starší prichádzajú do škôlky medzi svojich spolužiakov s množstvom dovolenkových zážitkov. Do našich tried nastupujú prvýkrát aj tí mladší a  pani učiteľky ako ich “škôlkárske  mamičky” ich s láskou a trpezlivosťou zoznámia so všetkým, čo potrebujú k životu.

Budeme veľmi šťastní, keď sa v našej materskej škole budete cítiť ako doma, vytvoríte si kamarátstva, naučíte sa novým zručnostiam a bude Vám chutiť to, čo Vám navaríme.

Výchova dieťaťa v zdravom prostredí je pre nás životným poslaním. Sme pripravení si vypočuť každý problém,  bôl aj strach. Poteší nás dobrý nápad, úsmev a konštruktívna spätná väzba.

S láskou Vás pozdravujeme.