OZNAM

 Aktuálne informácie pre rodičov:

Rozhodnutia o prijatí /neprijatí/ dieťaťa do MŠ na šk. rok

2019/2020 sa budú odovzdávať osobne u riaditeľky MŠ na podpis

v nasledujúcich termínoch:

Dňa 13. júna 2019 /štvrtok/ a dňa 14. júna 2019 /piatok/

od 7:00 hod. do 16:00 hod. v budove MŠ.

 

                                                                               Marcela Čamatejová

                                                                                   riaditeľka MŠ