Rozhodnutia …

Rozhodnutia o prijatí / neprijatí dieťaťa do MŠ

Milí rodičia.

Rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ sú zaslané do elektronickej schránky.

V prípade, že ste si neprevzali elektronické rozhodnutie o prijatí/neprijatí Vášho dieťaťa do MŠ, alebo nemáte aktivovanú, zriadenú elektornickú schránku, môžete si toto rozhodnutie prebrať osobne

v dňoch : 21. 6. – 22. 6. 2022 (utorok,streda)

v čase od 12.00 do 17.00 hod. v MŠ Študentská 15/3, Žilina.