Pripravujeme…

V mesiaci MAREC

 • Deň otvorených dverí
 • Marec mesiac kníh – výstavka kníh v MŠ
 • Tematická vychádzka do jarnej prírody – Budatínsky park
 • Deti deťom – otvorená hodina v 1.A a 1.B triede /ZŠ Budatín, 30. 03. 2020/

V mesiaci APRÍL

 • Starostlivosť o svoj stromček v parku “ Môj stromček „
 • Lesná škôlka – Sokoliari Majstra Vagana – 21. 04. 2020 o 9.00hod.
 • Priatelia prírody
 • Ľudové tradície obce – FS Fazuliari

V mesiaci MÁJ

 • Deň rodiny
 • Hasiči a polícia
 • Canisterapia

V mesiaci JÚN

 • Oslava MDD
 • Škola plná tvorivosti
 • Eniki Beniki Kliki Be
 • Rozlúčka predškolákov
 • Jarná krása – výstava kvetov Budatínsky park