Pripravujeme…

V mesiaci DECEMBER

  • Vešanie kŕmidiel pre vtáčiky
  • Šikovné varešky – pečenie vianočného pečiva
  • Návšteva Krajskej knižnice ZA
  • Návšteva Miluláša v MŠ
  • Susedské sviatky v Chlmeckom parku /15. 12. 2019/
  • Vianočné besiedky 1. a 2. triedy

 

V mesiaci JANUÁR

  • Zimné radovánky – hry so snehom
  • Stavanie snehuliakov

 

V mesiaci FEBRUÁR

  • Detský karneval – fašiangy
  • Edukačná aktivita pre rodičov, DOD