Pripravujeme…

Pripravujeme:

 

V mesiaci máj:

Športová olympiáda MŠ 2019

Účasť na 3. ročníku celoslovenskej výtvarnej súťaže materských škôl KLNKA, KLNKA

Náuka o stromoch v Budatínskom parku – tématická vychádzka

Návšteva Krajskej knižnice v Žiline

Hasiči a polícia – náhrada za nepriaznivé počasie

Detský plavecký kurz Bema Slovakia

Deň matiek

Fotografovanie detí

 

                    

V mesiaci jún:

Oslava MDD

Deti deťom – spoločná aktivita detí zo ZŠ s MŠ Budatín

Eniki, beniki, kliki, bé – regionálna súťaž detí v speve a recitovaní

Škola plná tvorivosti – výstava prác detí MŠ

Separujme s Hugom – ekologická výchova

Spolupráca s občianskym združením Považský Chlmec

Rozlúčka predškolákov – besiedka pre rodičov s programom