Prihlasovanie na stravu pre školský rok 2020/2021

     Materská škola – ŠJ

 

 

 

 

 

 

Kontakt na školskú jedáleň

Odhlasovanie zo stravy

POZOR ZMENA odhlasovanie stravy

Prihlasovanie na stravu MŠ – september 2020

Prihlasovanie na stravu

Úhrada stravného

Vrátenie preplatku stravy

Výdaj stravy do obedára