MŠ od 09.02.2021

 Prevádzka materskej školy od 9.februára 2021

 

Milí rodičia.

  Od 9. februára 2021 bude opäť obnovená prevádzka  materskej školy pre všetky deti.

Podmienky nástupu ostávajú nezmenené ( od 10.2.2021 t.j. streda, platný negatívny

test zákonného zástupcu, ktorý vstupuje do budovy, vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa ,

rúško pre deti aj v interiéri).

Riaditeľka materskej školy.

Prosíme zákonných zástupcov o vypísanie tlačiva, pred nástupom dieťaťa do MŠ:

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti od 9.2.2021

***

Informačná povinnosť

rozhodnutie_zriadovatela