Prevádzka od 18.01.2021

Prevádzka materskej školy od 18.1.2021

Milí rodičia.

Na základe rozhodnutia kompetentných orgánov bude prevádzka materskej školy

MŠ otvorená od:

                        18.1.2021 – pre prihlásené deti rodičov kritickej infraštruktúry a rodičov ktorých charakter práce nedovoľuje pracovať z domu – home office,

( zástupca kritickej infraštruktúry sa myslí napr. zdravotný pracovník, policajt, vojak, hasič (viac nájdete v zákone č.45/2011 Z.z. o kritickej infraštruktúre).

Na základe vyššie uvedeného Vás prosím, aby ste obratom nahlásili, na e-mail adresu našej materskej školy : msstudentskazilina@gmail.com a e-mail-adresu jedálne: sjzalimbova@gmail.com

Informácia je potrebná pre zabezpečenie stravy dieťaťa.

Termín do 17.1.2021 do 18,00 hod. t.j. nedeľa.

Poznámka: Deti, ktoré už v tomto týždni navštevujú MŠ nie je potrebné prihlasovať, sú už

prihlásené.

Ďakujem.

ZZ_2020_453_20201231