MŠ od 08.02.2021

Prevádzka materskej školy od 8.februára 2021

Milí rodičia.

V tlačovej správe MÚ je riešená aktuálna informácie o otváraní škôl v pôsobnosti Mesta Žilina.

Z nej vyplýva, že prevádzka MŠ nebude opätovne obnovená od 8.2. 2021 pre všetky deti. Tlačová správa_MÚ/

V pondelok 8.2.2021 bude teda prevádzka len :

pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, ako aj pre rodičov,  ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať svoje povolanie z domu, pracovať z domu, formou homeoffice.

O opätovnom otvorení škôl bude mesto informovať v pondelok 8.februára 2021.

Akonáhle budeme mať informáciu – budeme Vás informovať.

V prípade, že materské školy budú zatvorené máte nárok na pandemické ošetrovné.

Info: Stránka Sociálna poisťovňa : Ústredie Sociálnej poisťovne informuje.

/ Dokument zo dňa 04.02.2021/

Riaditeľka materskej školy.