OZNÁMENIE – COVID 19

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa:

– mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách,

– mimoriadne prerušuje prevádzka školských zariadení

od 30.marca 2020 do odvolania.

Zátvorenie materských a všetkých škôl  na celom území SR.

***