OZNAM RODIČOM

Milí rodičia,

na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiline zo dňa 21.10.2021 bude

prevádzka materskej školy prerušená od piatku 22.10.2021

z dôvodu vysokého výskytu respiračných chorôb detí v MŠ.

O znovuotvorení materskej školy Vás budeme vopred informovať  na webovej stránke MŠ /msstudentska.zilina.sk/.

Prerušenie prevádzky z dôvodov:

  • rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiline /22.10. – 28.10. 2021/
  • na základe zisťovania záujmu, z dôvodu jesenných školských prázdnin a z dôvodu nízkeho počtu prihlásených detí v počte 4 deti /29.10.2021/ prevádzka MŠ prerušená.

Nástup detí do MŠ dňa: 02. 11. 2021 /utorok/