Oznam o otvorení MŠ

Vážení rodičia.

Na základe pokynov zriaďovateľa mesta Žilina, zisťujeme záujem rodičov detí

ktorí majú záujem – chcú od 01.06.2020 prihlásiť svoje dieťa do MŠ.

Záujem prihlásenia žiadame zaslať na e-mail MŠ – mspch@mail.t-com.sk

Termín: 22.5.2020 t.j. piatok

Bližšie pokyny Vám budú oznámené, v termíne od 26.05.2020.

Ďakujem za spoluprácu.

                                                                                        Marcela Čamatejová

                                                                                               Riaditeľka MŠ