Riaditeľstvo Materskej školy oznamuje.

Na základe rozdelenia materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti

Mesta Žilina, bude MŠ Študentská 15/3 Žilina, v prevádzke v čase letných

školských prázdnin 2019.

Materská škola bude otvorená od: 01. júla. 2019

                                                              do: 26. júla 2019

Záväzný záujem rodičov zapísania dieťaťa do MŠ, u triednych učiteliek –

– čas záväzného prihlásenia dieťaťa :

v dňoch od 18. februára 2019 – do 1. marca 2019.

Kapacita: 21 detí

Pri zvýšenom záujme o letnú prevádzku MŠ budú uprednostňované deti

zamestnaných rodičov.

Poplatky úhrad v zmysle platobnej legislatívy, dátum bude zverejnený dodatočne

na základe záujmu, mesiac máj 2019.

Materská škola, bude prvotne zabezpečovať prevádzku pre kmeňové deti.

Ak sa do MŠ neprihlási viac ako 15 detí, MŠ bude zatvorená.

                                                                                              Riaditeľka MŠ.