OZNAM šk.rok 2020/2021

NÁSTUP DO MŠ 02.09.2020

POKYNY PRE RODIČOV K NÁSTUPU DETÍ DO MŠ

Školský rok 2020/2021 začína v stredu 2. septembra 2020.

Prevádzka materskej škola je denne počas pracovných dní od 6:30 hod. do 16:30 hod.

Prevádzka MŠ začína od 6:30 h, z dôvodu Covid-19 nebude tzv. zberná trieda, ale všetky deti začínajú od 6:30 h. vo svojich vlastných triedach (podľa zoznamov zaradených detí na školský rok 2020/2021.) Tento princíp bude platiť aj poobede, kedy deti budú zostávať do 16.30 h. vo svojich vlastných triedach. (Zatiaľ platné pre prvé týždne školského roka.)

V prvý deň nástupu treba deťom priniesť:

  • prezuvky,
  • pyžamo
  • náhradné oblečenie,
  • náhradné rúško / ktoré bude uložené v skrinke dieťaťa/

/ všetky veci je potrebné podpísať/

Upozorňujeme rodičov, že je PRÍSNY ZÁKAZ nosenia hračiek do MŠ.

Prosíme rodičov o dodržiavanie odporúčaných nariadení ÚVZ SR.

Dieťa vstupuje do budovy iba s jedným zákonným zástupcom.

Pri vstupe je povinné použitie dezinfekcie, nasadenie si rúška a dodržiavať stanovený odstup.

V šatni sa zdržiavať len na čas nevyhnutný max 10 minút.

Rovnaké opatrenia platia aj počas preberania dieťaťa z MŠ.

V prvý deň rodič vyplní a odovzdá dotazník a vyhlásenie o bezinfekčnosti, bude mu vydaný učiteľkou triedy. Prosíme rodičov z dôvodu vypisovania dotazníkov a vyhlásení mať aj vlastné pero.

Tieto nariadenia platia od 02.09. – 20.09.2020

Plenárne rodičovské združenie sa z hygienicko-epidemiologických dôvodov konať nebude.

Mesačný poplatok za MŠ je podľa VZN 20,-Eur, kde ho neplatia rodičia predškolákov, t.j. deti, ktoré odchádzajú v školskom roku 2021/2022 do 1.roč. ZŠ.

POPLATOK JE NUTNÉ UHRADIŤ VŽDY DO 10. DŇA V MESIACI.

/ V triede u triednej učiteľky na podpis, rodičovi bude vydaná potvrdenka./

Marcela Čamatejová, riaditeľka MŠ