OZNAM

Vážení rodičia.

 

Riaditeľstvo MŠ Študentská 15/3, Žilina oznamuje.

Prevádzka MŠ bude prerušená od 3.augusta 2020

 

/MŠ nebude v prevádzke plánovanej od 3.8.-7.8.2020/

 

Dôvod: Odhlásenie detí na horeuvedený plánovaný

termín prevádzky-z počtu záväzne prihlásených

15 detí na letné prázdniny počet detí poklesol  len 9 detí.

 

Kolektív Materskej školy Vám praje pekné leto.

Ďakujeme za spoluprácu a pochopenie.

Riaditeľka MŠ