Oznam ROZHODNUTIA

Rozhodnutia o prijatí / neprijatí dieťaťa do materskej školy na školský rok 2020/2021

 

Riaditeľstvo materskej školy oznamuje zákonným zástupcom, ktorí zaslali žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ od septembra 2020, všetky žiadosti boli zaevidované a spracované.

 

Rozhodnutia o prijatí / neprijatí dieťaťa si môžu prevziať v termínoch v riaditeľni materskej školy :

v stredu  24. júna 2020   od 9:00 hod. do 13:00 hod.

vo štvrtok 25. júna 2020  od 11:00 hod. do 16:00 hod.

 

Prosím rodičov, aby dodržiavali všetky hygienicko-epidemiologické opatrenia COVID-19.

 

Ďakujem.                                                                              Riaditeľka  MŠ