Oznam

Záujem o MŠ od 15. júna 2020 

vzhľadom k tomu, že sa materské školy od 15. júna 2020 otvárajú pre všetky deti, žiadame Vás, ak máte záujem o MŠ pre Vaše dieťa, ktoré nechodí do MŠ od 1.6.2020, aby ste ho prihlásili

do piatku 12. júna 2020, do 11:00 hod.

Rozhodnutie zriaďovateľa_o otvorení MŠ

Oznam_záujem o MŠ_od 15. júna 2020

Dodatok č. 2 k rozhodnutiu zriaďovateľa o otvorení MŠ a ZŠ (2)