Oznam

Usmernenie k prevádzke otvorenia materskej školy:

Usmernenie k prevádzke MŠ

 

Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení MŠ:

Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení MŠ.