Oznam

            Na základe informácie odborom školstva Žilina, ak u niekoho nastala zmena, ktorá má vplyv na získanie dotácie na stravu dieťaťa od mesiaca november, je potrebné túto zmenu oznámiť riaditeľke školy.

Ak zmena nenastala nie je potrebné informovať riaditeľku školy.

Termín do 03.11.2022

Riaditeľka MŠ.