Oznam

Milí rodičia,

 srdečne Vás pozývame na stretnutie rodičov detí,

           na PLENÁRNE RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE,

ktoré sa uskutoční

dňa 20.09.2022 /utorok/ o 15:45 hod. !

Účasť na rodičovskom združení prisľúbila vedúca školskej jedálne

Ing. Mária Segiňová,

ktorá prítomným podá aktuálne informácie ohľadom stravovania detí.

Po ukončení plenárneho rodičovského združenia sa uskutočnia triedne stretnutia na triedach.

 

Tešíme sa na Vás!