Oznam

Zisťovanie záujmu o materskú školu počas letných prázdnin

Riaditeľka MŠ Študentská 15/3 Žilina, po dohode so zriaďovateľom oznamuje zákonným zástupcom detí,

že prevádzka v čase letných prázdnin bude v termíne od 01. júla 2022 do 31. júla 2022.

Záväzné prihlásenie detí v jednotlivých týždňoch letnej prevádzky žiadame zapísať do 11.05.2022.