Našim predškolákom

/Aktivity – rozvoj reči, rozvoj myslenia, grafomotorika, básničky a úlohy pre predškolákov/

Očká, očká pozerajte.

Ušká, ušká počúvajte.

Rúčky, vy nič nechytajte

a vy, nôžky, nešúchajte,

len ma pekne počúvajte.

(ukazovať na časti tela, nakoniec pohroziť ukazovákom)