MŠ od 06.04.2021

Podľa rozhodnutia zriaďovateľa bude prevádzka materskej školy

od utorka 06.04.2021 OBNOVENÁ

pre všetky deti.

Rodičov prosíme, aby sa pri príchode do MŠ preukázali negatívnym testom.

Riaditeľka MŠ

Deti sú už prihlásené aj do ŠJ Limbová.

Príloha: Rozhodnutie zriaďovateľa-1