Letná prevádzka MŠ

Letná prevádzka materskej školy

Riaditeľstvo materskej školy, oznamuje rodičom zapísaných detí do MŠ.

Na základe pokynov zriaďovateľa Mesta Žilina

Materská škola bude v prevádzke :

Od 01. júla 2020 do 07. augusta 2020.

                                                                    Riaditeľka MŠ